Vastuullisuuteen voidaan vaikuttaa myös hankinnoilla

STM:n teettämien tuoreiden laskelmien mukaan sosiaali- ja terveysala tuottaa noin 6,5 % koko Suomen hiilidioksidipäästöistä, ja suuri osa tästä kertyy välillisistä vaikutuksista. Hankintojen kriteerien muokkaaminen on yksi keino vaikuttaa päästöihin.

Myös Tays Kehitysyhtiön toimeksiantona tehdyssä ja juuri valmistuneessa Tampereen yliopiston laskentatoimen pro gradu -tutkielmassa todetaan, että  Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hyvinvointialueilla vastuullisuuskriteerien hyödyntämisellä hankinnoissa voidaan saada aikaa positiivisia vaikutuksia vastuullisuuteen.

Tutkielman tarkoituksena oli syventää ymmärrystä julkisten hankintojen vastuullisuuden muodostumisesta sekä vastuullisuuskriteerien ja muiden työkalujen hyödyntämisestä osana vastuullisuuden edistämistä erityisesti palveluhankinnoissa. Tutkielman mukaan Sisä-Suomen hyvinvointialueiden asiantuntijat uskovat, että vastuullisuuteen voidaan vaikuttaa myös hankinnan keinoin.  Vaikutusmahdollisuuksia uskottiin olevan enemmän sosiaalisissa kuin ympäristöä koskevissa hankintakriteereissä.

Tärkeä osa muutosta on joka tapauksessa tunnistaa vastuullisuus laajemmaksi osaksi tilaajan toimintaa. Hyvinvointialueiden hankintoja varten on mahdollista muodostaa vastuullisuuskriteeristö, mutta hankintojen erilaisuudesta johtuen tarkat kriteerit olisi hyvä määritellä aina hankintakohtaisesti.

– Hankintojen vastuullisuuden ja kestävän hankinnan edistämiseen liittyy edelleen paljon haasteita, mutta on olemassa myös paljon tutkimuksia, suosituksia ja hankkeita, joissa haasteita on pyritty ratkomaan, tutkielman tekijä Jonna Kurjanen kirjoittaa tekstissään.

Julkisten hankintojen vastuullisuus – Hyvinvointialueiden palveluhankintojen vastuullisuuden arviointi ja kehittäminen” -opinnäytetyön tulokset on tarkoitettu Tähtisairaala-alueen kolmen hyvinvointialueiden käyttöön. Tutkielma toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jossa tutkimuskohteena olivat Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hyvinvointialueet. Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluhankintoja ympäristöllisen ja sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmista. Tutkimus on osa Tähtisairaalan hankintojen tiedolla johtamisen kehitystyötä.

Valikko