Uusilla yhteishankinnoilla yli 2 miljoonan euron säästöt vuonna 2022

Viime vuonna Tähtisairaala-alueen yhteishankinnat nousivat uudelle tasolle. Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyönä saatiin käyntiin tai sovittua 25 yhteishankintaryhmää. Niiden rahallinen sopimuskauden arvo oli yli 40 miljoonaa euroa. Yhteishankintaryhmillä saavutettiin keskimäärin yli viiden prosentin säästöt. Tämä tuotti sairaanhoitopiireille vähintään 2 miljoonan euron kustannussäästöt.

Lisäksi kolmen alueen kesken valmisteltiin yhteinen erikoislääkäripalveluiden ostopalveluhankinta hyvinvointialueita varten. Sen yhteisarvo on yli 50 miljoonaa euroa.

– Sopimushinnan lisäksi yhteishankinnoissa on korostettu sitä, että hankinnat palvelisivat mahdollisimman hyvin toiminnan tarpeita, muistuttaa hankintapäällikkö Tarja Järvinen Tays Kehitysyhtiöstä.

Järvinen nostaa esimerkiksi viime vuonna toteutuneista yhteishankinnoista haavanhoidon ja sidonnan perustarvikkeiden ja kipsaustarvikkeiden hankinnan.

– Hankinnan kokonaisarvo oli 6,3 miljoonaa euroa ja sillä saavutettiin 5,6 prosentin säästö edelliseen sopimiskauteen verrattuna, Järvinen toteaa..
– Tämä osoittaa, että yhteishankinnoilla kyetään saamaan merkittävää hyötyä hyvinvointialueilla.

Järvinen kertoo, että sairaanhoitopiirien kesken hyvin alulle saatu työ jatkuu hyvinvointialueilla ja yhteishankintoja suunnitellaan myös uusille yhteishankintaryhmille. Kolme hyvinvointialuetta tekevät vuosittain hankintoja yhteensä noin kahden miljardin euron edestä, joten hankintoja kehittämällä ja yhtenäistämällä voidaan saavuttaa tuntuvia taloudellisia ja myös toiminnallisia hyötyjä.

Valikko