Uusi koulutuspäällikkö Susanna Palomäki kartoittaa erityisalojen henkilöstön koulutusta

Tays Kehitysyhtiössä selvitetään kevään kuluessa erityisalojen työntekijöiden koulutusta. Hoitoalan ammattilaisten rekrytointihaasteet ovat usein esillä, mutta myös muiden osaajien löytäminen vaatii vaivannäköä kaikissa Taysin erityisvastuualueen sairaanhoitopiireissä.  Ratkaisuja tähän haetaan nyt koulutusselvityksellä, jonka laatii yhteiskuntatieteen tohtori Susanna Palomäki. Hän siirtyy koulutuspäällikön tehtävään sosiaalityöntekijän toimesta Pirkanmaan sairaanhoitopiistä.

–Toimin projektihenkisesti kevään 2021 ajan koulutuspäällikkönä ja ensi vaiheen tavoitteena on selvityksen tekeminen Taysin erityisvastuualueella työskentelevien erityisalojen henkilöstöstä ja heidän koulutusreiteistään, Susanna Palomäki kertoo.
–Erityisalojen henkilöstöön kuuluvat esimerkiksi farmaseutit, kuntoutusohjaajat, psykologit, sosiaalityöntekijät, fyysikot ja tietohallinnosta vastaavat ammattilaiset. Tehtäväkenttä on laaja ja edellyttää kohdentamista.

Kun kokonaiskuva on muodostettu, laaditaan alustava toimintasuunnitelma erityisalojen koulutuksen kehittämisestä yhteistyössä erva-alueen sairaaloiden, oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että erityishenkilöstön saatavuus voidaan varmistaa ja samalla säilyttää osaajat ja osaamisen taso erva-alueen organisaatioissa. Selvitystyön perusteella sairaanhoitopiirit päättävät, miten erityisalojen koulutusta jatkossa kehitetään.

Susanna Palomäelle erikoissairaanhoito on tuttu toimintaympäristö, sillä hän on työskennellyt sosiaalityöntekijänä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palveluksessa yhtäjaksoisesti kesäkuusta 2007 lähtien. Viimeisin tehtävä oli nuorisopsykiatrian vastuualueella.

–Olen tutkimus- ja kehittämismyönteinen ihminen, Susanna Palomäki kertoo.
–Päivätyöni ohella olen suorittanut erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen kuntouttavan sosiaalityön erikoistumisalalta vuosina 2009-2012. Väittelin yhteiskuntatieteiden tohtoriksi toukokuussa 2019.

Palomäen väitöskirjan aiheena olivat asiakkaiden kokemukset hoidosta ja kohtelusta erikoissairaanhoidossa. Tutkimuksen pääaineistoina olivat potilasmuistutukset ja sairaalan niihin antamat vastaukset yhden kalenterivuoden ajalta sekä kyselytutkimus sairaalan vastauksen saaneille.

Tulevilta työtehtäviltään Susanna Palomäki odottaa hyvää dialogia ja yhteistyötä niin Tays Kehitysyhtiön henkilöstön, yhteistyökumppaneiden, erva-alueen sairaanhoitopiirien erityisaloista vastaavien esimiesten kuin oppilaitosten ja korkeakoulujenkin kanssa.

–Yhdessä ollaan aina enemmän ja osaamisen jakaminen on työn suola, Susanna Palomäki tähdentää.
–Toivon, että minuun otettaisiin yhteyttä matalalla kynnyksellä erityisalojen koulutukseen liittyvissä asioissa. Otan mielellään erilaisia ideoita ja kehittämisehdotuksia vastaan.

Vapaa-ajalla Susanna Palomäellä monta mielenkiinnon kohdetta.

– Viihdyn luonnossa ja odotan kovasti uimahallin aukeamista, koska vesi on itselleni mieleinen elementti, oli kyse sitten uimisesta tai luonnossa liikkumisesta, Palomäki paljastaa.
– Lisäksi luen paljon, tapaan ystäviä ja seuraan aktiivisesti yhteiskunnassa tapahtuvia asioita.

Tutustu Susanna Palomäen väitöskirjaan ”Asiakkaan kokemukset hoidosta ja kohtelusta erikoissairaanhoidossa”: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1067-7

Valikko