Toimitusjohtaja Matti Eskola: Kumppanuus kasvaa yhdessä tekemällä

Tays Kehitysyhtiö vahvistaa sairaanhoitopiirien yhteistyötä uudelta pohjalta. Sairaanhoitopiirien ja Kehitysyhtiön yhteisen kumppanuusorganisaation tavoitteena on keskinäinen luottamus, samat tavoitteet ja yhteinen toimintakulttuuri. Kumppanuuden rakentaminen ei kuitenkaan käy käden käänteessä ja Kehitysyhtiössä tähän rakennushankkeeseen paneudutaan tosissaan.

–Yhteistyö onnistuu parhaiten, kun sitä tehdään todellisiin tarpeisiin vastaten ja vapaaehtoisuuden pohjalta, ei ylhäältä saneltuna, Tays Kehitysyhtiön toimitusjohtaja Matti Eskola pohdiskelee.
–Vanhoilla toimintatavoilla ei saada uudenlaisia tuloksia.

Eskola painottaa, että ratkaisevaa on tekemisen asenne ja se, että toimintakulttuuri tukee yhteistä tekemistä.

–Rakenteiden puolestaan pitää tukea ja varmistaa toimintakulttuurin muutosta tähän suuntaan.

Esimerkkinä vanhasta toimintatavasta Eskola mainitsee, että aiemmin Taysin erityisvastuualueen (Tays-erva) yhteistyöelimissä korostui kokemusten vaihto kollegoiden kesken. Usein yhteiset ajatukset ovat kuitenkin jääneet toteutusta vaille.  Nyt yhteistyöryhmät on koottu uudella tavalla. Potilastyöstä vastaavien osuutta lisättiin ja lisäksi luovuttiin vanhoista mandaateista.

–Halusimme, että mukaan tulevat henkilöt toimivat oman alansa asiantuntijoina kaikkien kolmen sairaanhoitopiirin ammattilaisten puolesta – eivät oman sairaanhoitopiirinsä perinteisinä edunvalvojina.

Suuntana eräänlainen allianssi

Sairaanhoitopiireillä on yhdessä ja yhteistyöllä paljon voitettavaa, siksi kumppanuuden tavoitteleminen kannattaa. Pitkäjänteinen, syvällinen yhteistyö auttaa löytämään entistä laajempia ja vaikuttavampi yhteisiä tavoitteita ja myös toimeenpanemaan ne onnistuneesti.

–Tavoitteena on eräänlainen allianssi, jossa kaikki voittavat ja syntyy yhteistä jaettava, Eskola luonnehtii.

Vankka yhteistyö ei synny kertaluontoisella päätöksellä tai yhdellä projektilla, vaan se vaatii toistuvaa ja onnistunutta yhdessä toimimista. Jokaisella kerralla kyky yhteistyöhön ja yhteinen tekemisen kulttuuri juurtuu syvemmälle työyhteisöihin.

Tays Kehitysyhtiökin on kumppanuuden mittari

–Tays Kehitysyhtiö on itsessään yksi mittari sille, missä vaiheessa kumppanuuden kehittyminen on, Eskola toteaa.
–Tays-ervan sairaanhoitopiirit ovat ensin perustaneet yhtiön ja nyt yhdessä löytäneet ensimmäiset yhteiset tavoitteet, joita aletaan toteuttaa. Kun niissä onnistutaan, se luo pohjaa laajemmalle ja syvemmälle yhteistyölle.

Tays Kehitysyhtiön roolina on koordinoida ja mahdollistaa sairaanhoitopiirien yhteistyötä neutraalina toimijana. Tays Kehitysyhtiön arvolupaus on ”Yhdistämme resurssiviisaasti”, ja Eskola näkeekin, että nimenomaan kyvykkyys yhdistämisessä on Kehitysyhtiön tärkeimpiä voimavaroja.

Vaikka kaikkien sairaanhoitopiirien perustehtävä on sama – vastata erikoissairaanhoidosta omalla toiminta-alueellaan -, erojakin on yllättävän paljon. Asiat on järjestetty eri tavoilla ja esimerkiksi vastuunjako ja päätöksentekoprosessit poikkeavat toisistaan. Kumppanuuden luomisessa nämä eroavaisuudet pitää tunnistaa ja sovittaa yhteen, ja siinä Kehitysyhtiön asiantuntijat ovat tiiviisti mukana.

–Tämä kaikki on helpommin sanottu kuin tehty, Eskola myöntää.
–Siksi meidän pitää tehdä asioita yhdessä yhä uudestaan ja uudestaan ja siten saada pyörät pyörimään paljon vauhdikkaammin.

Valikko