Tays Kehitysyhtiössä valmistellaan osaajapoolin perustamista

Taysin erityisvastuualueella on tunnistettu useita ammattiryhmiä, joissa työntekijöistä on pulaa. Monien erikoisalojen osaajien kiihtyvä eläköityminen vaikeuttaa sairaaloiden toimintaa tulevaisuudessa. Yhtenä ratkaisuna tilanteeseen kehitetään Tähtisairaala-yhteistyönä osaajapoolia, jonka kautta erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit voisivat löytää tarvitsemiaan ammattilaisia nykyistä helpommin. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan erikoislääkäreiden osaajapoolia.

–Olemme saaneet erityisvastuualueen johtoryhmältä luvan aloittaa toiminnan valmistelun ja toimintamallin rakentamisen, kertoo Tays Kehitysyhtiön toimitusjohtaja Matti Eskola.
– Käytännössä osaajapoolimalli tarkoittaa sitä, että Kehitysyhtiön vastaava asiantuntija selvittää osaajatarpeita ja resursseja ja tuo sairaanhoitopiirien erikoisalan edustajat yhteen pohtimaan ratkaisuvaihtoehtoja. Sairaanhoitopiirit tekevät tarvittavat sopimukset toimintamallista ja lisäksi asiasta sovittaan tällaisesta tehtävästä kiinnostuneen työntekijän kanssa.

Eskola kertoo, että monien erikoisalojen erikoislääkäripula ja siihen liittyvät ongelmat ovat Tays Kehitysyhtiössä hyvin tiedossa, samoin muidenkin ammattiryhmien osaajavaje. Osaajapoolilla voidaan saada apua tilapäiseen tai osa-aikaiseen resurssitarpeeseen, ja se voisi toimia myös yhtenä pysyvien työsuhteiden sekä lisätöiden mahdollistajana. Osaajapooli toimisi myös ostopalveluiden vaihtoehtona, kun osaajia voitaisiin saada omasta yhteisöstä eikä vuokratyövoimana.

Pilottialana on suunnittelussa ollut mukana lastentaudit. Osaajapoolin rakentaminen käynnistyy syksyllä 2021. ja pysyvästä toiminnasta päätetään loppuvuoden aikana. Ajatuksena on laajentaa osaajapoolia muihinkin ammattiryhmiin, kun toimintatapa on saatu vakiinnutettua.

–  Kerromme osaajapoolista ja käytännön asioista lisää syksyllä, Eskola lupaa.

Valikko