Tays Kehitysyhtiössä on avoinna koulutuspäällikön ja projektipäällikön tehtävät

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit etsivät yhdessä Tays Kehitysyhtiö Oy:n kanssa koulutuspäällikköä ja  projektipäällikköä  Taysin erityisvastuualueelle (erva).  Tehtävät sijoittuvat Tays Kehitysyhtiöön.

Koulutuspäällikkö

Koulutuspäälliköksi haemme kokenutta terveydenhuollon erityisalojen (esim. sosiaalityöntekijät, psykologit, puheterapeutit) koulutuksen kehittäjää.

Tehtäviisi kuuluvat terveydenhuollon erityisalojen koulutuksen kehittäminen yhteistyössä sairaanhoitopiirien, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja Kehitysyhtiön asiantuntijoiden kanssa. Tehtävä alkaa erityisalojen kehittämisselvityksen toimenpiteiden konkretisoinnilla. Tehtävässäsi jatkossa teet mm. koulutustarpeen arviointia, yhtenäistät käytännön harjoitteluun liittyviä menettelytapoja ja kehität koulutuksen laadun arviontia. Tehtävässäsi raportoit Tays Kehitysyhtiön toimitusjohtajalle

Edellytämme monivuotista kokemusta ja näyttöjä erityisalojen koulutukseen liittyvistä vastuullisista tehtävistä. Eduksi laskemme työskentelyn Taysin ervan sairaanhoitopiireissä sekä kokemuksen esimiestehtävistä. Olet oma-aloitteinen, aikaansaava sekä sinulla on erinomaiset vuorovaikutustaidot. Tehtävä edellyttää englanninkielen taitoa.

Hakukelpoisuus: Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta alan tutkintorakenteista (yliopisto, YAMK, AMK, ammatillinen koulutus). Lisäksi tulee olla alan työelämätuntemusta.
Työsuhteen tyyppi ja työaikamuoto: Määräaikainen tehtävä.
Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: KVTES, toimi täytetään sopimuksen mukaan sopivan henkilön tultua valittua.
Vaadittavat todistukset: Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan.

Hakuaika päättyy 14.11.2021 klo 15.30. Tehtävään haetaan kirjallisella hakemuksella, joka toimitetaan osoitteeseen Tays Kehitysyhtiö Oy, Biokatu 10, 33520 Tampere tai sähköpostilla matti.eskola@pshp.fi. Kuoreen tai sähköpostiin merkintä Koulutuspäällikkö. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV.

Tiedustelut: Tays Kehitysyhtiö Oy toimitusjohtaja Matti Eskola, puh. 040 557 5355

Projektipäällikkö

Tehtäviisi kuuluvat hoitotyön henkilöstön määriä ja mitoitusta sekä päivittäisjohtamista koskevan selvitystyön ja raportin tekeminen. Työ toteutetaan yhteistyössä sairaanhoitopiirien ja Kehitysyhtiön asiantuntijoiden kanssa. Tehtävässäsi raportoit Tays Kehitysyhtiön toimitusjohtajalle ja hoitotyön koulutuspäällikölle.

Edellytämme kokemusta ja näyttöjä hoitotyön johtamisesta ja resurssoinnista esimerkiksi osastonhoitajana. Eduksi laskemme työskentelyn Taysin ervan sairaanhoitopiireissä. Olet oma-aloitteinen, aikaansaava sekä sinulla on erinomaiset vuorovaikutustaidot. Tehtävä edellyttää englanninkielen taitoa.

Hakukelpoisuus: Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi tulee olla alan työelämätuntemusta.
Työsuhteen tyyppi ja työaikamuoto: Määräaikainen tehtävä, n. 2 kk.
Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: KVTES, toimi täytetään sopimuksen mukaan sopivan henkilön tultua valittua.
Vaadittavat todistukset: Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. 

Hakuaika päättyy 14.11.2021 klo 15.30. Tehtävään haetaan kirjallisella hakemuksella, joka toimitetaan osoitteeseen Tays Kehitysyhtiö Oy, Biokatu 10, 33520 Tampere tai sähköpostilla matti.eskola@pshp.fi. Kuoreen tai sähköpostiin merkintä Projektityöntekijä. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV.

Tiedustelut: Tays Kehitysyhtiö Oy toimitusjohtaja Matti Eskola, puh. 040 557 5355, hoitotyön koulutuspäällikkö Niina Herttuala, p. 044 472 9475

 

 

Valikko