Tays-erityisvastuualueen yhteinen henkilöstöseminaari Seinäjoella

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien henkilöstöryhmien edustajien tapaamisia on ollut Tähtisairaala-hankkeen valmistelun aikana säännöllisesti. Lokakuussa kokoonnuttiin ensimmäisen kerran Seinäjoella.

Tapaamisessa olivat mukana sekä syksyllä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajana aloittanut Tarmo Martikainen että aiemmin keväällä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajana aloittanut Seppo Ranta.

Piirinjohtajat pitivät kokouksessa ajankohtauskatsauksen Tähtisairaalan valmistelusta oman sairaanhoitopiirinsä näkökulmasta. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki kertoi vieraille myös sairaanhoitopiirin historiallisesta kehityksestä.

Tähtisairaalan ohjausryhmän valmistelulinjausten mukaisesti aiemmin perustettu Tays Alustayhtiö muutetaan Tays Kehitysyhtiöksi. Päätös on menossa Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien valtuustoihin joulukuussa.

Tays Kehitysyhtiö Oy:ssä ovat osakkaina Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit. Osakkaat ovat sopineet, että kaikilla osakkailla on oikeus nimetä kaksi jäsentä 9-henkiseen hallitukseen. Lisäksi osakkaiden henkilöstön edustajilla on oikeus nimetä hallitukseen yksi yhteinen jäsen. Henkilöstöedustajien nimeämästä hallituksen jäsenestä vastaa sairaanhoitopiirien yhteistoimintaelimet yhdessä. Lisäksi hallitukseen valitaan jäsenet Tampereen yliopistosta ja sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluista.

Lokakuun seminaarissa käytiin läpi ehdotuksia tiedonkulun, vuorovaikutuksen ja yhteistoimintamenettelyn edistämiseksi. Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi esitettiin yhteistoimintaryhmän perustamista kehitysyhtiöön. Yt-ryhmän roolina on käsitellä sairaanhoitopiirien ja kehitysyhtiön yhteiseen valmisteluun kuuluvia asioita. Kehitysyhtiön yt-ryhmä ei tee päätöksiä, ei käy virallisia yt-neuvotteluita, eikä muutenkaan
korvaa virallista yhteistoimintamenettelyä sairaanhoitopiireissä.

Erillisenä projektina Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit ovat aloittaneet esiselvitykset yhteisestä palvelutuotannosta. Tässä vaiheessa selvitykset koskevat TULES-kokonaisuutta, kuvantamista ja urologiaa.

Kuva: Muun muassa UNA-tietojärjestelmähanke keskustelutti sairaanhoitopiirien johtajia yhteisessä tapaamisessa. Etelä-Pohjanmaan Jaakko Pihlajamäen (vas.) kanssa kuvassa tuoreet sairaanhoitopiirin johtajat Tarmo Martikainen Pirkanmaalta ja Seppo Ranta Kanta-Hämeestä.

Valikko