Tähtisairaalan kehitysyhtiö aloittaa toimintansa maaliskuussa 2020

Tähtisairaala-yhteistyö siirtyy Tays Kehitysyhtiö Oy:n ja Tays-erityisvastuualueen johtoryhmän vastuulle.

Vuonna 2018 alkanut Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyön tiivistämisen hankevaihe päättyy maaliskuussa 2020. Hankkeen keskeisinä tuloksina ovat syntyneet toimintansa aloittava, kaikkien piirien yhteinen Tays Kehitysyhtiö Oy sekä Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien yhteiset palvelutuotannon projektit.

Kehitysyhtiö aloittaa toimintansa maaliskuussa 2020. Yhtiölle tullaan nimittämään toimitusjohtaja sekä hakemaan ensisijaisesti sisäisen rekrytoinnin kautta henkilöstöä. Yhtiö aloittaa toimintansa keskittyen hankintojen, asiakaslähtöisten palvelujen sekä opetuksen ja koulutuksen kehittämiseen. Yhtiön tehtävänä on parantaa Tays-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien toiminnan vaikuttavuutta, kustannustehokkuutta sekä asiakaslähtöisyyttä. Yhtiön helmikuun yhtiökokouksessa valittava hallitus laatii toimitusjohtajan kanssa yhtiön liiketoimintastrategian toiminnan ja palvelujen kehittämiseksi tulevaisuudessa.

Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien palvelutuotannon yhteistyön tiivistämisen projektit (mm. käynnissä olevat urologia ja kuvantaminen) siirtyvät erityisvastuualueen johtoryhmän alaisuuteen. Erityisvastuualueen johtoryhmä tulee jatkossa linjaamaan yhteistyön valmistelun sisältöjä yhteistyössä piirien johtoryhmien kanssa.

Tähtisairaala-hankevaiheesta tullaan laatimaan erillinen loppuraportti, joka julkaistaan maaliskuussa 2020. Yhtiön toiminnan aloituksesta tullaan viestimään yksityiskohtaisemmin maaliskuussa 2020. Palvelutuotannon tiivistämisen yhteistyöprojekteista viestitään erityisvastuualueen johtoryhmän ja sairaanhoitopiirien johtoryhmien toimesta.

Valikko