Tähtisairaala-yhteistyöltä odotetaan haavoittuvien alojen turvaamista

Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyötä eteenpäin vievien teemaryhmien yhteistoiminta käynnistyi toden teolla 24.2. pidetyssä etätapahtumassa. Tulevalle haettiin yhteistä suuntaa tutustumalla Tays Kehitysyhtiön ja Tähtisairaala-toiminnan periaatteisiin ja keräämällä odotuksia yhteistyötapoihin ja –sisältöihin.

–Osaavan henkilöstön riittävyys ja erityisesti haavoittuvien alojen turvaaminen koettiin tärkeäksi yhteistyön kohteeksi, kertoo Matti Eskola, Tays Kehitysyhtiön toimitusjohtaja.
–Lääketieteen kehitys johtaa yhä kapeampiin spesialiteetteihin samalla, kun ammattilaisten eläköityminen on runsasta. Tähän haasteeseen tarvitaan heti toimenpiteitä sekä koulutuksen kehittämisessä että tavoissa jakaa osaajien työpanosta sairaanhoitopiirien kesken. Muuten ei yhä kasvavaan pulaan osaajista ehditään reagoida.

Teemaryhmiä on muodostettu asiakaslähtöisten palveluiden, hankintojen sekä koulutuksen ja opetuksen eli kolmelle avainalan kehittämisen tueksi. Kokonaisuutta koordinoi Tähtisairaalan kumppanuusryhmä.

Aloitustapahtumassa syntyi konkreettisia yhteistyöehdotuksia toiminnan eri osa-alueille edunvalvonnasta yhteisiin tietopankkeihin, osaajapooleihin ja koulutuksiin. Osallistujat haluavat korostaa yhteistyössä sekä sairaanhoitopiirien itsenäisyyttä että yhdessä tekemistä. Priorisointi, luottamus, vaikuttavuus ja joustavuus ovat tärkeitä elementtejä. Karsittavaa nähtiin päällekkäisessä tekemisessä, turhassa kilpailemisessa ja hankkeiden määrässä. Osallistujat halusivat synnyttää yhteisiä toimintamalleja, tietopohjaa ja tutkimustietoa sekä yhteisiä mittareita ja foorumeita.

Teemaryhmät kanavoivat kumppanuutta

Teemayhmien tehtävänä on erityisesti seurata ja arvioida oman alansa kehittämisprojekteja Tays Kehitysyhtiössä ja myös rakentaa yhteistyötä sairaanhoitopiirien kesken lähellä käytäntöä. Teemaryhmät kokoontuvat vähintään kuusi kertaa vuodessa ja tarpeen mukaan useamminkin.

–Ryhmiin on valittu teema-alueiden substanssiosaajia sairaanhoitopiireistä ja edustusta on tasaisesti kaikista sairaanhoitopiireistä, kertoo Matti Eskola.
–Jäseniksi on löydetty työntekijöitä, jotka lähtevät suurella sydämellä tekemään kumppanuusryhmissä asioita, jotka ovat myös omassa työssä tärkeitä ja joita todennäköisesti muutenkin tekisivät.

Eskola toteaa, että teemaryhmien on tarkoitus kuljettaa tietoa kautta kahteen suuntaan. Toisaalta yhteisistä kehittämishankkeista menee tietoa sairaanhoitopiireihin ja toisaalta teemaryhmien jäsenet tuovat huomioita ja tarpeita sairaanhoitopiirien käytännön työstä yhteiseen keskusteluun. Ajatuksena on, että teemaryhmien jäsenet ovat myös viemässä yhdessä sovittuja asioita käytäntöön omassa sairaanhoitopiirissään.

Valikko