Tähtisairaala rakentuu kahdella linjalla

Tähtisairaalan valmistelu on syksyn aikana edennyt kahdella linjalla: Kolmen sairaanhoitopiirin yhteistyötä halutaan tiivistää yhteisen kehitysyhtiön kautta ja toisaalta Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri selvittävät kliinisen palvelutuotannon yhteistyötä. Hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 22.10. todettiin, että kehitysyhtiön ensimmäisiä tehtäviä voisivat olla hankintojen, koulutuksen ja opetuksen sekä asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen erityisvastuualueella.

Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien Tähtisairaala-hankkeen yhteistyötä syventämään perustetun Tays Alustayhtiö Oy:n ehdotetaan muuttuvan Tays Kehitysyhtiö Oy:ksi ja yhtiöjärjestystä muutetaan vastaamaan vuoden 2020 alusta käynnistyvää toimintaa, jos sairaanhoitopiirien luottamuselimet hyväksyvät päätösesitykset joulukuussa.

Alustahtiön hallituksen puheenjohtajana toimivan Leena Kostiaisen mukaan syksyn kuluessa on käyty pitkiä keskusteluja yhtiön tarkoituksesta.

– Tähtisairaala on loistanut tavoitteena taivaalla, mutta tämä on aika monimutkainen asia ja välillä keskustelu on kiertänyt kehääkin. Keskustelun ja valmistelun kautta yhtiön rooli on kuitenkin fokusoitunut, myös PSHP:n hallituksen puheenjohtajana toimiva Kostiainen näkee.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki sanoo asenneilmapiirin selkeästi muuttuneen valmistelun aikana.

– Yhä useammin on meilläkin ehdotettu, että kehitysyhtiöhän voisi hoitaa tämän asian!

Priorisoinnin kautta kehitysyhtiön ensimmäisiksi palvelualueiksi ovat valikoituneet yhteisten hankintojen, koulutuksen ja opetuksen sekä asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lokakuussa aloittanut johtaja Tarmo Martikainen on tyytyväinen, että on pystytty tekemään selkeitä valintoja.

– Tähtisairaala-hankkeen tavoite on Tays-ervan vahvistaminen. On parempi tehdä nopeasti vähän pienempiä, konkreettisia asioita kuin käyttää valtavasti aikaa suunnitellessa jotain todella suurta, mikä ei välttämättä koskaan toteudu. Haemme kehitysyhtiön kautta tuloksia viivan alle, Martikainen linjaa.

Sairaanhoitopiirien yhteisten hankintojen innovatiivisessa kehittämisessä on tunnistettu miljoonaluokan mahdollisuuksia kustannussäästöihin. KHSHP:n johtaja Seppo Ranta näkee hankinnoissa merkittävän väylän myös toimintatapojen yhtenäistämiseen Tays-erva-alueella.

– Kun hankimme yhdessä välineitä, saamme selkeän kustannusedun, mutta samalla yhdenmukaistamme toimintaa ja myös henkilöstön liikkuvuus helpottuu tulevaisuudessa, kun laitteet ja järjestelmät ovat samanlaisia sairaalasta riippumatta.

Kolme mitalistia, muut tulevat perässä

Hankintojen lisäksi ”mitalipallille” Kehitysyhtiön startissa ovat valikoituneet koulutus ja opetus sekä yhteisten asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen.

– Koulutuksen ja opetuksen laadun kehittämisen ja koulutusmäärien ohjaamisen tavoitteena on Suomen paras koulutussairaala ja osaajien turvaaminen koko erva-alueella. Asiakasprosessit rakentuvat jatkossa yhtenäisille hoitopoluille ja asiakaskokemuksen ja vaikuttavuuden seurantaan määritellään yhteiset mittarit, kertoo Johanna Rellman, yksi Tähtisairaala-hankkeen projektipäälliköistä.

Kolmen ensisijaiseksi arvioidun kokonaisuuden lisäksi jatketaan strategista selvitystyötä yhteisen digisairaalan, ICMT:n ja tietojohtamisen kokonaisuutena. Muita mahdollisia jatkosuunniteltavia palvelualueita voivat olla henkilöstön ja osaamisen, juridiikan ja asiantuntijapalveluiden, lääkehuollon, tilapalvelujen, tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan sekä brändin, viestinnän ja markkinoinnin osa-alueet.

Tähtisairaala-hanketta vie eteenpäin ohjausryhmä, joka koostuu kolmen sairaanhoitopiirin hallituksista sekä johtoryhmistä. Ohjausryhmän puheenjohtaja, EPSHP:n hallituksen puheenjohtaja Aulis Ranta-Muotio uskoo kehitysyhtiön etenevän nyt päätöksenteossa.

– Syksyn aikana on otettu aikamoinen loikka eteenpäin!

Jos päätösesitykset hyväksytään, myös Kehitysyhtiön hallitus laajenee yhdeksänjäseniseksi. Jokaisella sairaanhoitopiirillä on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä ja lisäksi hallitukseen tulevat paikat Tampereen yliopiston, henkilöstön sekä sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen edustajille.

Pirkanmaa ja Kanta-Häme valmistelevat myös yhteistä palvelutuotantoa

Tähtisairaala-hankkeen tavoite on siis edelleen sairaanhoitopiirien tiivis yhteistyö. Kliinisen palvelutuotannon selvitys jatkuu Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen kesken. Tämän selvitystyön projektipäälliköksi on elokuussa nimetty Suvi Liimatainen ja ensimmäisiksi selvitettäviksi osa-alueiksi Tuki- ja liikuntaelin sairauksien (Tules), urologian, kuvantamisen ja silmätautien kokonaisuudet.

– Aktiivinen selvitystyö on käynnistynyt palvelut edellä. Rakenteelliset ja organisatoriset linjaukset tarvitsevat laajempaa keskustelua ja yhteistä näkemystä. Niitä pohditaan mm. joulukuun alussa järjestettävässä seminaarissa, Liimatainen kertoo.

Valikko