Tähtisairaala-alueen ensimmäinen hankintakoulutus sai hyvää palautetta

Tays Kehitysyhtiö oli mukana järjestämässä ensimmäistä  koko Tähtisairaala-alueen eli Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien yhteistä hankintakoulutusta, joka oli suunnattu esihenkilöille ja hankinnoissa mukana oleville substanssiasiantuntijoille. Hankintakoulutuksen tarkoituksena oli korostaa, että hankinnoissa  ei ole kyse  vain ostamisesta, vaan mahdollisuudesta kehittää omia-, ja yksikön tarpeista ja tavoitteista lähteviä toimintoja hankintojen avulla.

Koulutus oli avoinna myös tulevien hyvinvointialueiden kohderyhmään kuuluville hankintojen parissa toimiville.

Koulutus toteutettiin vuoden 2022 lopussa, kaksiosaisena webinaarisarjana, joista ensimmäinen keskittyi hankintojen merkityksiin ja mahdollisuuksiin palvelutuotannon ja sen kehittämisen näkökulmasta, ja jälkimmäinen hankintojen käytännön toteutukseen ja huomioitaviin käytänteisiin. Koulutus toteutettiin Tays Osaamisen kehittämisyksikön, kaikkien kolmen sh-piirien koulutusvastaavien ja hankintojen prosessiomistajien kanssa yhteistyönä.

Koulutuksesta saatiin hyvää palautetta, ja sen jatkokehittämiselle nähtiin myös tarvetta.

Tämä oli loistava esimerkki siitä, miten saumattomasti yhteistyö kolmen alueen kesken sujui ja hyöty tuli kerralla koko Tähtisairaala-alueen käytettäväksi. ”Yhdessä olemme enemmän!”

Valikko