Tähtisairaala Utvecklingstjänster

Tähtisairaala är utvecklingsarbete som görs i samarbete mellan sjukvårdsdistrikten i Birkaland, Egentliga Tavastland och Södra Österbotten i syfte att förbättra hälsovårdstjänsterna. Med Tähtisairaala Utvecklingstjänster förbättras de tre centrala delområdena inom hälsovården: kundorienterade tjänster, upphandlingar samt utbildning och undervisning. Utvecklingstjänsterna tillhandahålls och samordnas av Tays Kehitysyhtiö Oy.

Tjänster

Palveluiden kehittäminen

Utveckling
av tjänsterna

Med andra ord en ännu bättre kundupplevelse.

Vi sammanställer idéerna vi fått från samarbetssjukhusen för att utveckla tjänsterna på ett kundorienterat sätt. För de idéer som godkänns utarbetar vi en projektplan, skapar koncept för den nya tjänsten och samordnar den senare utvecklingen.

Det här gör vi just nu: Vi skapar ett gemensamt kundresponssystem, förbereder processen som gör det möjligt att dela god praxis och bygger ett utbildningsprogram för att utveckla kundorienterade tjänster.

Önskar du smidigare tjänster? Skicka en utvecklingsidé för en mer kundorienterad tjänst: Marika Järvinen, Tays Kehitysyhtiö Oy, marika.jarvinen@pshp.fi, 050 596 9188.

Hankinnat

Strategisk
upphandling

Med andra ord samma mängd bra produktionsmedel men förmånligare än tidigare.

Vi är med och utvecklar sjukhusets strategiska upphandling. Vi undersöker behovet av nya gemensamma upphandlingar och söker besparingssätt – självklart utan att pruta på kvaliteten. Visste du att man enbart genom att förenhetliga produkterna och upphandlingen kan spara till och med miljontals euro i sjukvårdsdistrikten?

Det här gör vi just nu: Vi förenhetligar vårt materialbehov och försöker få billigare upphandlingar genom att skapa ett etablerat samarbete med leverantörerna.

Önskar du smidigare upphandlingar? Vi tar emot nya utvecklingsidéer beträffande upphandlingen: upphandlingschef Kimmo Järventaus, Tays Kehitysyhtiö Oy, kimmo.jarventaus@pshp.fi, 044 472 8645.

Koulutus ja opetus

Undervisning
och utbildning

Med andra ord utbildning av hög kvalitet och tillräckligt med kunnig personal.

Tillsammans med sjukhusen och läroanstalterna utvecklar vi sjukvårdsdistriktens gemensamma utbildnings- och undervisningspraxis. Vi förbättrar utbildningens kvalitet och bidrar till att styra utbildningsvolymerna så att de tillgodoser behoven i arbetslivet. Syftet med tjänsterna är att göra kunnandet mångsidigare och beakta sjukhusens individuella behov.

Det här gör vi just nu: Vi undersöker utbildningsbehovet i specialområdena – mer information om detta inom kort!

Har du idéer eller frågor som gäller utbildning? Ta kontakt: utbildningschef Johanna Rellman, Tays Kehitysyhtiö Oy, johanna.rellman@pshp.fi, 040 841 2282.

Vi sammanställer idéerna vi fått från samarbetssjukhusen för att utveckla tjänsterna på ett kundorienterat sätt. För de idéer som godkänns utarbetar vi en projektplan, skapar koncept för den nya tjänsten och samordnar den senare utvecklingen.

Det här gör vi just nu: Vi skapar ett gemensamt kundresponssystem, förbereder processen som gör det möjligt att dela god praxis och bygger ett utbildningsprogram för att utveckla kundorienterade tjänster.

Önskar du smidigare tjänster? Skicka en utvecklingsidé för en mer kundorienterad tjänst: Marika Järvinen, Tays Kehitysyhtiö Oy, marika.jarvinen@pshp.fi, 050 596 9188.

Vi är med och utvecklar sjukhusets strategiska upphandling. Vi undersöker behovet av nya gemensamma upphandlingar och söker besparingssätt – självklart utan att pruta på kvaliteten. Visste du att man enbart genom att förenhetliga produkterna och upphandlingen kan spara till och med miljontals euro i sjukvårdsdistrikten?

Det här gör vi just nu: Vi förenhetligar vårt materialbehov och försöker få billigare upphandlingar genom att skapa ett etablerat samarbete med leverantörerna.

Önskar du smidigare upphandlingar? Vi tar emot nya utvecklingsidéer beträffande upphandlingen: upphandlingschef Kimmo Järventaus, Tays Kehitysyhtiö Oy, kimmo.jarventaus@pshp.fi, 044 472 8645.

Tillsammans med sjukhusen och läroanstalterna utvecklar vi sjukvårdsdistriktens gemensamma utbildnings- och undervisningspraxis. Vi förbättrar utbildningens kvalitet och bidrar till att styra utbildningsvolymerna så att de tillgodoser behoven i arbetslivet. Syftet med tjänsterna är att göra kunnandet mångsidigare och beakta sjukhusens individuella behov.

Det här gör vi just nu: Vi undersöker utbildningsbehovet i specialområdena – mer information om detta inom kort!

Har du idéer eller frågor som gäller utbildning? Ta kontakt: utbildningschef Johanna Rellman, Tays Kehitysyhtiö Oy, johanna.rellman@pshp.fi, 040 841 2282.

Kontaktinformation

Matti Eskola

Matti Eskola

matti.eskola@pshp.fi
Puh. +358 40 557 5355
Johanna Rellman

Johanna Rellman

johanna.rellman@pshp.fi
Puh. +358 40 841 2282
Marika Järvinen

Marika Järvinen

marika.jarvinen@pshp.fi
Puh. +358 50 596 9188
Kimmo Järventaus

Kimmo Järventaus

kimmo.jarventaus@pshp.fi
Puh. +358 44 472 8645
Valikko