Tähtisairaala Utvecklingstjänster

Tähtisairaala är utvecklingsarbete som görs i samarbete mellan sjukvårdsdistrikten i Birkaland, Egentliga Tavastland och Södra Österbotten i syfte att förbättra hälsovårdstjänsterna. Med Tähtisairaala Utvecklingstjänster förbättras de tre centrala delområdena inom hälsovården: kundorienterade tjänster, upphandlingar samt utbildning och undervisning. Utvecklingstjänsterna tillhandahålls och samordnas av Tays Kehitysyhtiö Oy.

Tjänster

Utveckling
av tjänsterna

Med andra ord en ännu bättre kundupplevelse.

Vi sammanställer idéerna vi fått från samarbetssjukhusen för att utveckla tjänsterna på ett kundorienterat sätt. För de idéer som godkänns utarbetar vi en projektplan, skapar koncept för den nya tjänsten och samordnar den senare utvecklingen.

Det här gör vi just nu: Vi skapar ett gemensamt kundresponssystem, förbereder processen som gör det möjligt att dela god praxis och bygger ett utbildningsprogram för att utveckla kundorienterade tjänster.

Önskar du smidigare tjänster? Skicka en utvecklingsidé för en mer kundorienterad tjänst: Marika Järvinen, Tays Kehitysyhtiö Oy, marika.jarvinen@pshp.fi, 050 596 9188.

Strategisk
upphandling

Med andra ord samma mängd bra produktionsmedel men förmånligare än tidigare.

Vi är med och utvecklar sjukhusets strategiska upphandling. Vi undersöker behovet av nya gemensamma upphandlingar och söker besparingssätt – självklart utan att pruta på kvaliteten. Visste du att man enbart genom att förenhetliga produkterna och upphandlingen kan spara till och med miljontals euro i sjukvårdsdistrikten?

Det här gör vi just nu: Vi förenhetligar vårt materialbehov och försöker få billigare upphandlingar genom att skapa ett etablerat samarbete med leverantörerna.

Önskar du smidigare upphandlingar? Vi tar emot nya utvecklingsidéer beträffande upphandlingen: upphandlingschef Kimmo Järventaus, Tays Kehitysyhtiö Oy, kimmo.jarventaus@pshp.fi, 044 472 8645.

Vi sammanställer idéerna vi fått från samarbetssjukhusen för att utveckla tjänsterna på ett kundorienterat sätt. För de idéer som godkänns utarbetar vi en projektplan, skapar koncept för den nya tjänsten och samordnar den senare utvecklingen.

Det här gör vi just nu: Vi skapar ett gemensamt kundresponssystem, förbereder processen som gör det möjligt att dela god praxis och bygger ett utbildningsprogram för att utveckla kundorienterade tjänster.

Önskar du smidigare tjänster? Skicka en utvecklingsidé för en mer kundorienterad tjänst: Marika Järvinen, Tays Kehitysyhtiö Oy, marika.jarvinen@pshp.fi, 050 596 9188.

Vi är med och utvecklar sjukhusets strategiska upphandling. Vi undersöker behovet av nya gemensamma upphandlingar och söker besparingssätt – självklart utan att pruta på kvaliteten. Visste du att man enbart genom att förenhetliga produkterna och upphandlingen kan spara till och med miljontals euro i sjukvårdsdistrikten?

Det här gör vi just nu: Vi förenhetligar vårt materialbehov och försöker få billigare upphandlingar genom att skapa ett etablerat samarbete med leverantörerna.

Önskar du smidigare upphandlingar? Vi tar emot nya utvecklingsidéer beträffande upphandlingen: upphandlingschef Kimmo Järventaus, Tays Kehitysyhtiö Oy, kimmo.jarventaus@pshp.fi, 044 472 8645.

Undervisning
och utbildning

Med andra ord utbildning av hög kvalitet och tillräckligt med kunnig personal.

Tillsammans med sjukhusen och läroanstalterna utvecklar vi sjukvårdsdistriktens gemensamma utbildnings- och undervisningspraxis. Vi förbättrar utbildningens kvalitet och bidrar till att styra utbildningsvolymerna så att de tillgodoser behoven i arbetslivet. Syftet med tjänsterna är att göra kunnandet mångsidigare och beakta sjukhusens individuella behov.

Det här gör vi just nu: Vi undersöker utbildningsbehovet i specialområdena – mer information om detta inom kort!

Har du idéer eller frågor som gäller utbildning? Ta kontakt: utbildningschef Johanna Rellman, Tays Kehitysyhtiö Oy, johanna.rellman@pshp.fi, 040 841 2282.

Talent
Pool

Mer flexibelt arbete från hus till hus.

Talent poolens uppgift är att säkerställa att det finns tillräckligt med kvalificerad personal i ERVA-områdena som styrs av Tammerfors universitetssjukhus (TAYS) genom att göra det smidigare att arbeta på olika sjukhus. Talent poolen möjliggör både kortvariga eller långvariga arbetstillfällen på olika sjukhus genom en rättvis och attraktiv ersättning för tiden och ansträngningen som läggs på arbetsresan.

Det här gör vi just nu: Vi kartlägger talent poolens register och utvecklar vår verksamhet. I början av 2022 ligger verksamhetens fokus på läkare, men talent poolen ska utvidgas i framtiden och även omfatta vårdpersonal och yrkespersoner inom olika specialområden.

Anmäl dig till talent poolens register: Är du intresserad av att arbeta flexibelt på sjukhusen i ERVA-området som leds av Tays? Ta kontakt med Pyry Jylhä-Vuorio pyry.jylha-vuorio@pshp.fi.

Dataskyddsbeskrivning: Talent Pool

Tillsammans med sjukhusen och läroanstalterna utvecklar vi sjukvårdsdistriktens gemensamma utbildnings- och undervisningspraxis. Vi förbättrar utbildningens kvalitet och bidrar till att styra utbildningsvolymerna så att de tillgodoser behoven i arbetslivet. Syftet med tjänsterna är att göra kunnandet mångsidigare och beakta sjukhusens individuella behov.

Det här gör vi just nu: Vi undersöker utbildningsbehovet i specialområdena – mer information om detta inom kort!

Har du idéer eller frågor som gäller utbildning? Ta kontakt: utbildningschef Johanna Rellman, Tays Kehitysyhtiö Oy, johanna.rellman@pshp.fi, 040 841 2282.

Talent poolens uppgift är att säkerställa att det finns tillräckligt med kvalificerad personal i ERVA-områdena som styrs av Tammerfors universitetssjukhus (TAYS) genom att göra det smidigare att arbeta på olika sjukhus. Talent poolen möjliggör både kortvariga eller långvariga arbetstillfällen på olika sjukhus genom en rättvis och attraktiv ersättning för tiden och ansträngningen som läggs på arbetsresan.

Det här gör vi just nu: Vi kartlägger talent poolens register och utvecklar vår verksamhet. I början av 2022 ligger verksamhetens fokus på läkare, men talent poolen ska utvidgas i framtiden och även omfatta vårdpersonal och yrkespersoner inom olika specialområden.

Anmäl dig till talent poolens register: Är du intresserad av att arbeta flexibelt på sjukhusen i ERVA-området som leds av Tays? Ta kontakt med Pyry Jylhä-Vuorio pyry.jylha-vuorio@pshp.fi.

Dataskyddsbeskrivning: Talent Pool

Varför behövs sjukhusets utvecklingstjänster?

Alla sjukvårdsdistrikt har en gemensam uppgift, nämligen att säkerställa en god vård för patienten. När arbetsuppgiften är samma för alla, bör vi då inte ha tillgång till samma goda kunskaper och metoder för att utföra arbetet?

Innovativa lösningar som skapas på en plats blir inte automatiskt tillgängliga för andra. Det är här Tähtisairaala kommer in. Tillsammans med sjukvårdsdistrikten utvecklar vi strukturer, löser problem och skapar nya gemensamma rutiner för att hälso- och sjukvården ska fungera bättre. Innovativa idéer fastnar inte mellan fyra väggar utan sprids till och blir tillgängliga för nio sjukhus, över 10 000 yrkespersoner och tre miljoner finländare.

Genom samarbete sparar man tid och ofta även pengar. Personalen kan koncentrera sig på sin kärnuppgift, och allt fler patienter får allt bättre vård.

Vill du hjälpa oss att skapa en bättre hälso- och sjukvård? Läs mer om våra tjänster och skicka din utvecklingsidé till oss.

Kontaktinformation

Matti Eskola

Matti Eskola, VD

Nätverksadministration
matti.eskola@pshp.fi
Tfn +358 40 557 5355

Tarja Järvinen

Inköpsspecialist
tarja.jarvinen@pshp.fi
Tfn +358 44 472 2785

Pyry Jylhä-Vuorio

Pyry Jylhä-Vuorio

Utvecklingschef, Talent Pool
pyry.jylha-vuorio@pshp.fi
Tfn +358 44 472 9368

Johanna Rellman

Johanna Rellman

Utbildningsansvarig, läkarutbildning
johanna.rellman@pshp.fi
Tfn +358 40 841 2282

Niina Herttuala

Niina Herttuala

Utbildningsansvarig, vårdarbete
niina.herttuala@epshp.fi
Tfn +358 44 472 9475

Valikko