STM nimitti pysyvän työryhmän erikoislääkärikoulutustarpeen arviointiin

Tays Kehitysyhtiön koulutuspäällikkö, erikoislääkäri Johanna Rellman on tehnyt pitkäjänteistä työtä erikoislääkärien koulutustarpeen arvioinnissa eri erikoisaloilla koko Suomen laajuudelta. Nyt tämä tärkeä työ saa ansaitsemaansa jatkoa sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen tarvearvioinnin asiantuntijatyöryhmässä, jonka puheenjohtajana hän toimii.

Johanna Rellman iloitsee siitä, että hänen aloittamansa työ saa nyt virallisen aseman STM:ssä. Asiantuntijatyöryhmä sijoittuu erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta ohjaavan koordinaatiojaoston yhteyteen.

– Erikoislääkäreiden koulutustarpeen arvioiminen ja koulutusmäärien ohjaaminen on tärkeä ja kiireellinen tehtävä – potilaiden hoito kaikilla erikoisaloilla koko Suomessa on turvattava, Rellman sanoo.

Asiantuntijaryhmän tehtävänä on luoda malli ja arvioida erikoislääkäreiden ja erikoishammaslääkäreiden koulutustarvetta säännöllisesti noin 15 vuodeksi eteenpäin. Ensimmäinen arvio valmistuu ensi vuonna. Koulutustarvearvion pohjalta työryhmä laatii ehdotuksen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-oikeuspaikoista erikoisaloittain ja yliopistoittain syksyn hakukierrokselle.

Valikko