Sairaanhoitopiirien työntekijöiden hankintaosaamista tuetaan koulutuskokonaisuudella 

Tuotteiden ja palveluiden hankinnat muodostavat merkittävän osan sairaanhoitopiirien menoista. Siksi on tärkeää, että sairaanhoitopiireissä on riittävästi osaamista ja ymmärrystä hankinnoista. Tähtisairaala-yhteistyössä valmistellaan hankintakoulutusta sairaanhoitopiirien hankintoihin osallistuville henkilöille.

Taysin erityisvastuualueen sairaanhoitopiireissä tehdyt haastattelut ovat paljastaneet, että hankintaosaamisessa on suurta vaihtelua.  Osaamisen puutteet kasvattavat taloudellisia ja toiminnallisia riskejä.

– Toimintayksiköissä jotkut tietävät hankinnoista hyvinkin tarkkaan ja toisilla taas on epämääräisempi tieto asioista, kuvailee hankintapäällikkö Tarja Järvinen Tays Kehitysyhtiöstä.
– Uusien työntekijöiden tietämystä ei välttämättä ole varmistettu eikä esimerkiksi esihenkilöiden toimenkuvaan ole tuotu systemaattisesti ja suunnitelmallisesti hankintatietoa.

Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus kouluttaa erikoissairaanhoidossa hankintoihin osallistuvat ja niistä päättävät työntekijät. Tähän ryhmään koko Taysin erityisvastuualueella kuuluu noin 700-900 työntekijää. Tässä joukossa työskentelevät esimerkiksi osastonhoitajat, ylilääkärit ja johtavat ylilääkärit.  Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vt. hankintajohtaja Ulla Isotalo toteaa, että yksin tämän ryhmän kouluttaminen vaatii aikaa ja hyvin suunnitellut koulutuskanavat.

Seuraavana kohderyhmänä on koko esihenkilökunta hyvinvointialueilla, jolloin koulutuksien mittakaava moninkertaistuu.

– Tavoitteena on, että kaikki esihenkilöt kävisivät hankintakoulutuksen, sillä osaamisen tulisi olla tasalaatuista ja kattavaa, painottaa Isotalo.
– Tämän tavoitteen saavuttaminen on pitkä prosessi, mutta jostain on aloitettava.

Kouluttautuminen parantaa vaikuttavuutta

Koulutuskokonaisuuden toteuttaminen suunnitellaan Taysin erityisvastuualueen hankintapalveluiden kanssa ja Tays Kehitysyhtiön koordinoimana, ja koulutuksien käytännön toteutuksesta vastaavat sairaanhoitopiirien koulutusyksiköt. Kouluttautuminen onnistuu työn ohessa. Erityisenä näkökulmana on, että hankintojen avulla voidaan myös kehittää toimintaa.

– Uudenlaiset hankintakriteerit yhdistettyinä uudistuvien markkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin voivat johtaa merkittäviin tuottavuusloikkiin, Tarja Järvinen visioi.

Järvinen muistuttaa, että koulutus ei ole vain yksittäinen ja irrallinen asia, vaan osa Tähtisairaalan hankintastrategian toimeenpanoa ja sairaanhoitopiirien hankintayhteistyön rakentamista.

– Hankintatoimi on osa organisaatioiden johtamisjärjestelmää. Siksi koulutussisältö ei käsittele pelkästään hankintatekniikkaa, vaan laajemmin hankinnoissa ja niihin liittyvissä päätöksissä tarvittavia tietoja ja taitoja, Järvinen kuvailee kokonaisuutta.
– Koulutuksen avulla osallistujat saavat välineitä hankintojen vaikuttavuuden parantamiseen yksiköissään.

Valikko