Tähtisairaala.fi-verkkosivuston saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Tays Kehitysyhtiö Oy:n (Tähtisairaala) verkkosivustossa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Verkkosivustosta vastaa Tays Kehitysyhtiö Oy.

Sivujen saavutettavuus

Tämä verkkosivusto täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkosivustossa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Puutteista ilmoittaminen

Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse matti.eskola@pshp.fi.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon, joka valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista Suomessa.

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

  • Verkkosivuston kontrasti ei täytä saavutettavuuden asettamia vaatimuksia. (WCAG 1.4.3)
  • Verkkosivustolla on kuvia, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita. Sivustolla on myös kuvia, joilla on tarpeettomia tekstivastineita. Verkkosivustossa on joitakin epätäsmällisiä tai tarpeettomia linkkitekstejä. (WCAG 1.1.1)
  • Joidenkin otsikkotasojen yli on hypätty. (WCAG 1.3.1, 2.4.1, 2.4.6)
  • Sivuston valikon käyttäminen ruudunlukijalla tai näppäinkomennoin ei onnistu. (WCAG 2.1.1.)
  • Sivustolla on PDF-tiedostoja, joista puuttuu kielen määritys tai joissa on merkitsemätöntä sisältöä, kuville ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita ja joissa on taulukoita, joilla ei ole taulukko-otsikoita. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 3.1.1)

Sivusto päivitetään saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi sivuston uusimisen yhteydessä vuoden 2020 loppuun mennessä.

Saavutettavuuden arviointi

Verkkosivuston saavutettavuutta on arvioitu itse havainnoimalla ja verkossa saatavilla olevien työkalujen avulla.

Verkkosivusto on julkaistu kesäkuussa 2020.

Tämä seloste on laadittu 23.10.2020.

Selostetta on päivitetty viimeksi 5.11.2020.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto

Valikko