Palvelukehitys

Palveluiden kehittäminen hyödyttää asiakasta ja palveluiden tuottajaa 

Asiakkaiden kokemuksella palveluista on merkitystä sekä palvelupaikan valinnan että palvelun onnistumisen kannalta. Pureutumalla asiakaskokemukseen ja sen taustoihin voidaan toiminnasta löytää kehittämiskohteita, parantaa palveluiden laatua ja saada tärkeää tietoa ammattilaisten työn tueksi.

Esimerkkejä palveluiden kehittämisestä

  • Asiakaslähtöisyyden osaamista kehitetään yhteisellä koulutustarjottimella. Sen avulla hyvinvointialueiden kyky kehittää palveluita paranee, osaamisen lisääntyessä työaikaa ja rahaa säästyy, häiriökysyntä vähenee sekä osaamista kehitetään pistemäisyyden sijaan kokonaisvaltaisesti ja suunnitelmallisesti.
  • Asiakaskokemuksen mittaamista kehitetään yhdessä. Yhteinen NPS-mittaamisen konsepti on laajenemassa myös Etelä-Pohjanmaalle sekä Pirkanmaalla vuonna 2021 pilotoitua tekoälyratkaisua suunnitellaan avoimen palautteen analysointiin kaikille kolmelle hyvinvointialueelle. Vertailtavan tiedon ja jaettujen kokemusten avulla saavutetaan parempi asiakaskokemus ja vaikuttavammat palvelut.
  • Hyvien käytäntöjen jakamista lisätään kolmen alueen välillä. Näin hyvinvointialueiden kilpailukyky kasvaa ja palveluiden kehittäminen tehostuu.

Yhteystiedot

Ajankohtaista

Valikko