Palvelukehitys

Palveluiden kehittäminen hyödyttää asiakasta ja palveluiden tuottajaa 

Terveyspalveluissa asiakkaan kokemuksella palveluista on merkitystä sekä palvelupaikan valinnan että hoidon onnistumisen kannalta. Kokonaisvaltainen hoito ei ole pelkkiä toimenpiteitä, vaan vuorovaikutteinen palvelukokonaisuus, johon vaikuttavat monet tekijät. Pureutumalla asiakaskokemukseen ja sen taustoihin voidaan löytää palveluista kehittämiskohteita, parantaa palveluiden laatua ja saada tärkeää tietoa ammattilaisten työn tueksi. 

Esimerkkejä palveluiden kehittämisestä Tays Kehitysyhtiössä 

  • NPS-konseptin luominen sairaanhoitopiirien käyttöön. Tekstiviestillä asiakkaille lähetettävä NPS-palaute on otettu käyttöön Taysissa ja Kanta-Hämeessä. 
  • Tekoälyn hyödyntäminen avoimen palautteen käsittelyssä. Sairaaloiden asiakkaat antavat paljon avointa sanallista palautetta. Tays Kehitysyhtiössä on pilotoitu, miten tekoälyratkaisua voidaan käyttää tekstipalautteen analysoinnissa ja mittaroinnissa. 
  • Työkaluja hyvien käytäntöjen jakamiseen ja yhteiskehittämiseen. Tays Kehitysyhtiössä on pilotoitu työpajamallia, jonka avulla voidaan kerätä ja jakaa hyviä käytäntöjä sairaanhoitopiirien ja niiden yksiköiden välillä. 

Yhteystiedot

Sirpa Vallittu-Corell

Projektipäällikkö
sirpa.vallittu-corell@pshp.fi
Puh. +358 44 472 2973

Matti Eskola

Matti Eskola

Verkoston johtaminen
matti.eskola@pshp.fi
Puh. +358 40 557 5355

Ajankohtaista

Valikko