Lääkärikoulutus

Houkutellaan opiskelijat, koulutetaan laadukkaasti ja pidetään osaajat

Lääkärien perus- ja erikoistumiskoulutuksen käytännön toteutus on yliopisto- ja keskussairaaloiden keskeinen tehtävä. Laadukkaan ja suunnitelmallisen koulutuksen ja työtehtävien veto- ja pitovoimien kehittämisen kautta turvataan tulevaisuuden työntekijät. Tays-ervan sairaanhoitopiirien tavoite on luoda yhdessä yliopiston kanssa Tähtisairaalasta Suomen paras koulutussairaalakokonaisuus.  

Koulutuspäällikkö vastaa Kehitysyhtiössä lääkärikoulutuksen kehittämisestä yhteistyössä Tays-ervan sairaanhoitopiirien ja yliopiston kanssa. Keskeinen osa-alue on erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisen uudistuksen eteenpäin vieminen ja jalkauttaminen. Työn taustalla ovat STM:n alaisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen Koordinaatiojaoston toimenpideohjelmat.  

Tehtäväalueet: 

  1. Erikoislääkärien koulutustarpeen valtakunnallinen ja alueellinen arviointi sekä koulutusmäärien ohjaus 
  2. Erikoislääkäreiden pedagoginen peruskoulutus (3 op kurssit) ja jatkokoulutus yhteistyössä yliopiston kanssa 
  3. Koulutus- eli KOVA-lääkäritoiminnan ohjaus ja kehittäminen, meeting-toiminta 
  4. Osaamisperustaisen erikoislääkärikoulutuksen implementoinnin ohjaus 
  5. Lääkäreiden perus-  ja erikoistumiskoulutuksen laajentaminen keskussairaaloihin, koulutusväylien rakentaminen 
  6. Osaamisen kehittäminen ja vetovoimatekijät 
  7. Koulutustutkimus 

Kehittämistoimien vaikuttavuuden mittarit: 

  • EVAL-kyselyt erva-alueen sairaaloiden erikoistuville lääkäreille 
  • Tampereen yliopiston hakijamäärät (lääkärien peruskoulutus ja erikoistumiskoulutus) 
  • Lääkärivakanssien täyttöaste alueen sairaaloissa  

Yhteystiedot

Johanna Rellman

Johanna Rellman

Koulutuspäällikkö, lääkärikoulutus
johanna.rellman@pshp.fi
Puh. +358 40 841 2282

Ajankohtaista

Valikko