Lääkärikoulutus

Houkutellaan opiskelijat, koulutetaan laadukkaasti ja pidetään osaajat

Lääkärien perus- ja erikoistumiskoulutuksen käytännön toteutus on yliopisto- ja keskussairaaloiden sekä perusterveydenhuollon keskeinen tehtävä. Laadukkaan ja suunnitelmallisen koulutuksen ja työtehtävien veto- ja pitovoimien kehittämisen kautta turvataan tulevaisuuden työntekijät – tutkimusten mukaan jopa 80 % lääkäreistä jää työskentelemään sille yliopistosairaala-alueelle, jolla suorittaa erikoistumiskoulutuksensa. 

Kolmen hyvinvointialueemme tavoite on luoda yhdessä Tampereen yliopiston kanssa Tähtisairaalasta Suomen paras koulutusaluekokonaisuus.​​

Koulutuspäällikkö vastaa Kehitysyhtiössä lääkärikoulutuksen kehittämisestä. Keskeinen osa-alue on erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisen uudistuksen eteenpäin vieminen ja osaamisperustaisen koulutuksen jalkauttaminen. Työn taustalla ovat STM:n alaisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen Koordinaatiojaoston toimenpideohjelmat.  

Koulutuspäällikkö toimii koulutustarvetta arvioivan asiantuntijaryhmän puheenjohtajana.​

Tutustu: Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritilanne ja koulutustarve vuoteen 2035” –raportti

Katso myös: EVAL-sovellus yhdistää erikoistumispaikkojen tarjoajat ja hakijat

Jatkuvat tehtävät 

KOVA-lääkäritoiminnan ohjaus ja meetingit

Erikoislääkäreiden pedagogiset kurssit (3 op)

Erikoisalojen koulutustarpeen arviointi > tietopohja hyvinvointialueille

Osaamisperustaisen erikoislääkärikoulutuksen jalkauttaminen:

 1. Pedagogiset kurssit erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikouluttajille​
  – 3 op kurssit 2-3 kertaa vuodessa ja jatkokoulutus yhteistyössä yliopiston kanssa​
 2. KOVA-lääkäritoiminnan ohjaus ja meeting-toiminta ​
  – 40 koulutusta koordinoivaa KOVA-lääkäriä YTA-alueella​
 3. Sähköisen koulutuksen seurantajärjestelmän (ELSA) käyttöönotto kaikille erikoisaloille​
 4. Erikoisalojen koulutustarpeen valtakunnallinen ja alueellinen arviointi sekä opinto-oikeuspaikkojen määrittely yliopistojen haku- ja valintamenettelyyn
  – systemaattinen tietopohja alueelliseen lääkärimäärien seurantaan ja koulutusmäärien ohjaukseen​​

Uudet tehtävät

1. Uraohjaus ja urapolut

 • Uraohjaus-opintojakso (1 op) valinnaisena 6. vsk kandiopetukseen
 • Lääkäreiden urapolut konkreettisiksi malleiksi tukemaan rekrytointia (kliininen, tieteellinen, johtaminen, koulutus)

2. EVAL-mobiilisovelluksen kehittäminen ja pilotointi erikoistumispaikkojen ilmoittamiseen ja hakuun

​3. YTA-alueen yhteisen kliinisen täydennyskoulutuksen laajentaminen

Kehittämistoimien vaikuttavuuden mittarit: 

 •  Kysely YTA-alueen sairaaloiden erikoistuville lääkäreille 1,5 vuoden välein
 •  Tampereen yliopiston hakijamäärät (lääkärien peruskoulutus ja erikoistumiskoulutus) 
 •  Lääkärivakanssien täyttöaste YTA-alueella

Ajankohtaista

Valikko