Hoitotyön koulutus

Suunnitelmallinen sitouttaminen lääkkeeksi hoitajapulaan

Tays Kehitysyhtiön tavoiteena on hoitotyön osaamisen ja kouluttamisen kehittäminen ja yhtenäistäminen Sisä-Suomen yhteistyöalueella. Yhteistyötä tehdään tiiviisti niin oppilaitosten kuin hyvinvointialueiden hoitotyön johtajienkin kanssa.

Koulutusta ohjausosaamiseen

  • Hoitotyön opiskelijoiden harjoittelujen ohjausosaamisen nostoon suunniteltiin koulutuskonsepti, joka sisältää koulutusinterventioita sairaanhoitopiirien hoitotyöntekijöille.
  • Tavoitteena on, että hoitotyön opiskelijaohjaus on entistäkin laadukkaampaa ja Sisä-Suomen yhteistyöalue erottuu erinomaisena harjoittelupaikkana, mikä johtaa opiskelijoiden parempaan sitoutumiseen alueen hyvinvointialueiden työntekijäksi.
  • Samalla myös hoitotyön käytännön ohjaajien, eli hyvinvointialueiden hoitotyön tekijöiden ohjausosaaminen kasvaa.
  • Suunnitelman mukaan käytännön harjoitteluiden ohjaajat käyvät Duodecimin Oppiportin koulutuskokonaisuuden Ohjaus ja oppiminen terveydenhuollossa, joka sisältää 6 verkkokurssia.
  • Lisäksi järjestetään syventävää opiskelijaohjauskoulutusta lähiopintoina (toteutus 2-4 krt. vuodessa) pienemmälle kohderyhmälle, esimerkiksi opiskelijavastaaville.
  • Ohjausosaamista arvioidaan mm. Cles-tuloksilla ja ohjausosaamisen mittarilla (MCI).

Yhteystiedot

Heli Tunturi-Kemppainen

Koulutuspäällikkö, hoitotyö
heli.tunturi-kemppainen@hyvaep.fi
Puh. +358 44 472 9475

Ajankohtaista

AjankohtainenErityisalojen koulutusKoulutus ja opetusOsaajapooli
Kehityspäällikkö Kristiina Engblom-Pelkkala tuo Tays Kehitysyhtiöön oppilaitostuntemusta
Erityisalojen kehityspäällikkönä aloittanut HT Kristiina Engblom-Pelkkala on tuntee oppilaitosmaailman, sillä hän on työskennellyt pitkään Tampereen ammattikorkeakoulussa Koulutuksen ja oppimisen palveluissa päällikkönä ja sitä ennen opettajana…
Lue lisää
Valikko