Hoitotyön koulutus

Suunnitelmallinen sitouttaminen lääkkeeksi hoitajapulaan

Tays Kehitysyhtiön tavoiteena on hoitotyön osaamisen ja kouluttamisen kehittäminen ja yhtenäistäminen Taysin eritysvastuualueella. Yhteistyötä tehdään tiiviisti niin oppilaitosten kuin sairaanhoitopiirien hoitotyön johtajienkin kanssa.

Koulutusta ohjausosaamiseen

  • Hoitotyön opiskelijoiden harjoittelujen ohjausosaamisen nostoon suunniteltiin koulutuskonsepti, joka sisältää koulutusinterventioita sairaanhoitopiirien hoitotyöntekijöille.
  • Tavoitteena on, että hoitotyön opiskelijaohjaus on entistäkin laadukkaampaa ja Taysin erityisvastuualue erottuu erinomaisena harjoittelupaikkana, mikä johtaa opiskelijoiden parempaan sitoutumiseen Tähtisairaala-alueen sairaanhoitopiirien työntekijäksi.
  • Samalla myös hoitotyön käytännön ohjaajien, eli sairaanhoitopiirien hoitotyön tekijöiden ohjausosaaminen kasvaa.
  • Suunnitelman mukaan käytännön harjoitteluiden ohjaajat käyvät Duodecimin Oppiportin koulutuskokonaisuuden Ohjaus ja oppiminen terveydenhuollossa, joka sisältää 6 verkkokurssia.
  • Lisäksi järjestetään syventävää opiskelijaohjauskoulutusta lähiopintoina (toteutus 2-4 krt. vuodessa) pienemmälle kohderyhmälle, esimerkiksi opiskelijavastaaville.
  • Ohjausosaamista arvioidaan mm. Cles-tuloksilla ja ohjausosaamisen mittarilla (MCI).

Yhteystiedot

Niina Herttuala

Niina Herttuala

Koulutuspäällikkö, hoitotyö
niina.herttuala@epshp.fi
Puh. +358 44 472 9475

Ajankohtaista

Valikko