Erityisalojen koulutus

Erikoisalojen ammattilaiset tukevat hoidon kokonaisuutta

Hoitaja- ja lääkäripula ohella työntekijäresurssien väheneminen koskee myös  erityisalojen ammattilaisia erikoissairaanhoidossa. Esimerkiksi puheterapeuttien, kuulontutkijoiden, sosiaalityöntekijöiden, farmaseuttien ja psykologien rekrytoinnissa on haasteita. Hakijamäärät avoimiin työpaikkoihin ovat selvässä laskussa ja samalla usealla erityistyötekijäryhmällä eläköityminen kiihtyy. Rekrytointiongelmat ovat valtakunnallisia. Erityistyöntekijöihin kuuluvat myös tutkimushenkilöstö, toimisto- ja hallintohenkilöstö sekä huoltohenkilöstö.

Tays Kehitysyhtiö etsii yhdessä hyvinvointialueiden kanssa ratkaisuja rekrytointihaasteisiin. Keinoina voivat olla esimerkiksi tiiviimpi yhteistyö oppilaitosten kanssa ja työelämäjaksojen onnistumisen varmistaminen.

Ajankohtaista

AjankohtainenErityisalojen koulutusKoulutus ja opetusOsaajapooli
Kehityspäällikkö Kristiina Engblom-Pelkkala tuo Tays Kehitysyhtiöön oppilaitostuntemusta
Erityisalojen kehityspäällikkönä aloittanut HT Kristiina Engblom-Pelkkala on tuntee oppilaitosmaailman, sillä hän on työskennellyt pitkään Tampereen ammattikorkeakoulussa Koulutuksen ja oppimisen palveluissa päällikkönä ja sitä ennen opettajana…
Lue lisää
Valikko