Erityisalojen koulutus

Erikoisalojen ammattilaiset tukevat hoidon kokonaisuutta

Hoitaja- ja lääkäripula ohella työntekijäresurssien väheneminen koskee myös  erityisalojen ammattilaisia erikoissairaanhoidossa. Esimerkiksi puheterapeuttien, kuulontutkijoiden, sosiaalityöntekijöiden, farmaseuttien ja psykologien rekrytoinnissa on haasteita. Hakijamäärät avoimiin työpaikkoihin ovat selvässä laskussa ja samalla usealla erityistyötekijäryhmällä eläköityminen kiihtyy. Rekrytointiongelmat ovat valtakunnallisia. Erityistyöntekijöihin kuuluvat myös tutkimushenkilöstö, toimisto- ja hallintohenkilöstö sekä huoltohenkilöstö.

Tays Kehitysyhtiö etsii yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa ratkaisuja rekrytointihaasteisiin. Keinoina voivat olla esimerkiksi tiiviimpi yhteistyö oppilaitosten kanssa ja työelämäjaksojen onnistumisen varmistaminen.

Yhteystiedot

Mari Kukkonen

Kehittämispäällikkö, osaajapooli, erityisalat
mari.kukkonen@pshp.fi
Puh. +358 44 472 2974

Matti Eskola

Matti Eskola

Verkoston johtaminen
matti.eskola@pshp.fi
Puh. +358 40 557 5355

Ajankohtaista

Valikko