Kiinteistöpalveluiden yhteistyö turvaa häiriötöntä ydintoimintaa ja säästää selvää rahaa

Hyvinvointialueilla on kullakin omat ratkaisunsa kiinteistöjen, teknisten verkostojen sekä laitteiden ja palohälytysten valvontaan ja hälytystilanteiden hallintaan. Tarkoituksena on hyödyntää tekniikan tilannehallintaa niin, että toimintayksiköissä on työrauhan ja hoitotoiminta sujuu ilman häiriöitä. Samalla suojellaan ennaltaehkäisevästi ihmisiä ja omaisuutta.

Hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa kiinteistöpalveluiden vastuulle on tullut merkittävä määrä uusia kohteita. Valvottavan toiminnan määrän kasvu, teknisten ratkaisujen monimutkaistuminen ja riskiympäristön kehitys edellyttävät muutoksia toimintaan. Lisäksi yhteistyöalueelle on perustettu uusi, yhteinen valmiuskeskus.

Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan kesken on jo aiemmin pohdittu mahdollisuutta tiivistää yhteistyötä kiinteistöhallinta-asioissa.  Tays Kehitysyhtiö käynnisti yhteisen esiselvityksen, johon koottiin alueiden tilannekuvaa, kehittämistarpeita ja yhteistyölle sopivia kohteita.  Yhteistyön visiona oli ympärivuorokautiset palvelut tarjoava, verkostomaisesti toimiva malli, jossa voidaan hyödyntää yhteiskäyttöisiä palveluresursseja, järjestelmien yhteiskilpailutuksia ja yhteneviä prosessikuvauksia ja varmistaa näin mahdollisimman turvallinen ja häiriötön ydintoiminta kustannustehokkaasti.

Työn tuloksena hyvinvointialueet päättivät aloittaa laajapohjaiseen yhteistyön sekä hankinnoissa että toimintamallien laatimisessa. Lisäksi sovittiin säännöllisestä valmiusharjoittelusta. Näiden toimenpiteiden avulla parhaat toimintamallit tulevat kaikkien alueiden käyttöön, asiantuntijaresurssit vapautetaan tärkeimpiin tehtäviin ja säästetään selvää rahaa jopa 5-30 % hankintojen arvosta. Lisäksi arvioidaan, että yhteistyö turvaa aiempaa peremmin ydintoiminnan ja pienentää riskejä häiriötilanteissa.

Valikko