Kehitysyhtiön uusi koulutuspäällikkö Niina Herttuala haluaa lisätä hoitotyön osaamisen ja koulutuksen yhtenäisyyttä erva-alueella

Tays Kehitysyhtiön koulutuspäällikkönä aloitti marraskuun alussa TtM Niina Herttuala, joka valmistelee väitöskirjaansa terveystieteiden alalta. Hän siirtyy Kehitysyhtiöön ylihoitajan tehtävästä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä. Kehitysyhtiössä Herttualan tehtävänä on hoitotyön osaamisen ja kouluttamisen kehittäminen ja yhtenäistäminen Taysin eritysvastuualueella.

– On tärkeää saada selville, millaista osaamista hoitotyössä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Esille nousevista tarpeista voimme keskustella myös alan oppilaitosten kanssa, Herttuala sanoo.
–Meidän täytyy saada riittävästi koulutettuja hoitotyön tekijöitä erva-alueelleemme.

Tulevaisuudessa hoitotyön osaajista on pulaa, joten yhteistyö oppilaitosten kanssa ja harjoitteluun tulevien opiskelijoiden hyvät kokemukset tukevat myös rekrytointia.

–Jo harjoittelupaikan kautta voi sitoutua meidän työntekijäksemme, kun oppii toimintatavat ja kokee, että olisi kiva jäädä töihinkin samaan paikkaan, Herttuala toteaa.

Tehtävässään koulutuspäällikkö toimii erityisesti hallintoylihoitajien ja opetusylihoitajien  kanssa sekä niiden henkilöiden kanssa, joiden tehtäviin sairaanhoitopiireissä kuuluu hoitotyön osaamisen kehittäminen. Yhteistyökumppaneina ovat myös alan oppilaitokset erva-alueella.

Niina Herttualan väitöskirjatutkimus keskittyy sosiaali- ja terveysalan johtajien työhyvinvointiin.  Innostus aiheeseen syntyi käytännön havainnoista.

–Sosiaali- ja terveysalalla johtajille asetetut vaatimukset ovat kovia ja odotukset usein liian suuria yhden ihmisen täytettäväksi, Niina Herttuala kiteyttää.
–Haluan tutkimuksellani nostaa esille ja kehittää sote-johtajien työhyvinvointia.

Aineistoa hän on kerännyt teemahaastatteluilla ja kyselytutkimuksella Etelä- ja Keski-Pohjanmaan julkisen sektorin hoitotyön, lääkärityön ja sosiaalityön johtajilta. Väitöstilaisuus koittaa tällä tietoa aikaisintaan ensi vuoden lopulla.

Niinan pääasiallinen työskentelypaikka on edelleen Seinäjoella sairaanhoitopiirin tiloissa, mutta työpiste on myös Tays Kehitysyhtiön toimistolla Tampereella.

–Aika paljon aion olla läsnä siellä, missä osaamisen kehittämistä käsitellään, Herttuala suunnittelee.
-Korona-aika tuo tietysti omat haasteensa yhdessä tekemiseen.

Kehitysyhtiön uusin työntekijä kertoo asuvansa Seinäjoella maalla ”ihan metsässä” joen varrella vanhassa pohjaistalossa.

–Meillä on kotieläimiäkin ja 12- ja 14-vuotiaat lapset, joten kotona saa hyvin ajan kulumaan, Niina Herttuala sanoo.
–Lisäksi liikun paljon, se on minulle tärkeä harrastus.

 

Valikko