Kehityspäällikkö Kristiina Engblom-Pelkkala tuo Tays Kehitysyhtiöön oppilaitostuntemusta

Erityisalojen kehityspäällikkönä aloittanut HT Kristiina Engblom-Pelkkala on tuntee oppilaitosmaailman, sillä hän on työskennellyt pitkään Tampereen ammattikorkeakoulussa Koulutuksen ja oppimisen palveluissa päällikkönä ja sitä ennen opettajana ja tutkijana Tampereen yliopistossa. Yksi useimmin esitetyistä ratkaisuista työntekijäpulaan on yhteistyö oppilaitosten kanssa. Kristiina Engblom-Pelkkalan mukaan yhteistyön rakentaminen on pitkäjänteistä puuhaa.

-Jatkuvuus on todella tärkeää, kun yhteistyötä rakennetaan. Ei riitä, että tavataan joskus ja jutellaan mukavia, vaan aidolle vuoropuhelulle pitää järjestää säännöllisesti mahdollisuuksia. Näin työnantajien tarpeet tulevat tietoon, Kristiina Engblom-Pelkkala toteaa.
-Yhdessä hyvinvointialueilla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa myös koulutusasioihin.

Engblom-Pelkkala muistuttaa, että opetussuunnitelmia ei uusita joka vuosi ja koulutussisältöjen uudistaminen ei tapahdu nopeasti. Senkin tähden hyvinvointialueiden on tärkeää tuoda aktiivisesti esille, millaista osaamista ja millaisia osaajia tarvittaisiin.

-Jatkuvaan resurssipulaan pitäisi pystyä vastaamaan, ja Tähtisairaala-alueen hyvinvointialueet voivat yhdessä ratkaista, että osaajia riittää kaikille aloille, Kristiina Engblom-Pelkkala rohkaisee.
-Tavallaan se voi myös olla niukkuuden jakamista niin, että jokaiselle hyvinvointialueelle riittää vähistä työntekijöistä.

Opiskelijoiden harjoittelu on yksi selkeä kehittämiskohde. Hyvinvointialueiden pitää osata tuoda itseään esille, jotta myös julkiselle sektorille saadaan harjoittelijoita. Kun vielä onnistutaan antamaan harjoittelijalle hyvä kokemus, ollaan jo pitkällä. Jokainen harjoittelija on potentiaalinen vakituinen työntekijä.

-Yleisemminkin meidän pitäisi brändätä julkista sektoria hyvänä työnantajana, Kristiina Engblom-Pelkkala pohtii.
-Erityisaloihin kuuluvat muun muassa psykologit, sosiaalityöntekijät sekä tietohallinnon ja henkilöhallinnon ammattilaiset eli yhteensä noin 180 eri ammattiryhmää., Näistä voi työllistyä sekä yksityiselle että julkiselle puolelle.

Hyvinvointialueiden avainhenkilöiden kanssa yhteistyötä rakentamaan

Kristiina Engblom-Pelkkala alkaa ensitöinään vahvistamaan oppilaitosyhteistyötä, joka pitää saada liikkeelle ennen kesää. Olennainen osa tätä on yhteisyön rakentaminen Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hyvinvointialueiden erityisalojen avainhenkilöiden keskuudessa.

-Verkostoitumisesta se lähtee.

Engblom-Pelkkalan tausta opettajana, tutkijana ja väitöskirjan tekijänä antaa hyvät lähtökohdat nykyiseen tehtävään: pitää hahmottaa kokonaisuuksia, ottaa asioista selvää, löytää haastateltavia ja tuottaa ratkaisuja ongelmiin. Kristiina Engblom-Pelkkalan hallintotieteen väitöskirja käsitteli institutionaalisen koulun strategisia käytäntöjä. Aiemmin hän on suorittanut kasvatustieteen ja hallintotieteiden maisterin tutkinnot sekä monia muita tutkintoja tarjoilijasta johtamisen erikoisammattitutkintoon. Työurallaan hän on toiminut myös Naisten Suojakodin johtajana. Tampereen Tammelassa asuva Kristiina Engblom-Pelkkala harrastaa ”lähes pakollista yli viisikymppisten naisten harrastusta” eli talviuintia. Hänet voi tavata myös koirien kanssa lenkillä Tammelan lähimaastoissa.

Valikko