Kehittämispäällikkö Mari Kukkonen vastaamaan erityisalojen työntekijöiden kokonaisuudesta

Tays Kehitysyhtiössä on aloittanut kehittämispäällikkönä Mari Kukkonen, joka vastaa erityisalojen työntekijöihin liittyvästä kehittämisestä Taysin erityisvastuualueella.

Mari Kukkonen on koulutukseltaan puheterapeutti ja virkavapaalla Kanta-Hämeen keskussairaalasta. Tays Kehitysyhtiössä hän keskittyy erikoisalojen työntekijäpulan ratkaisemiseen Taysin erityisvastuualueella. Tays Kehitysyhtiön osaajapoolitoiminta laajenee erikoislääkäreistä myös erityisalojen ammattilaisiin, ja lisäksi on suunnitteilla käytäntöjen yhdenmukaistamista sairaanhoitopiireissä työntekoa ja ajankäyttöä sujuvoittamaan.

─ Erityisalojen työntekijöitä sairaanhoitopiireissä ovat lähes kaikki muut paitsi lääkärit ja hoitajat, Mari Kukkonen tiivistää.
─ Erityisaloilla työntekijät toimivat monenlaisissa tehtävissä, ja joissakin työntekijäryhmissä osaajia tarvitaan lisää joko heti tai tulevina vuosina. Tämän vuoksi sekä nykyisten työntekijöiden pysyvyyttä että uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden hakeutumista erikoissairaanhoidon toimiin pitää tukea ja nostaa esille.

Tays Kehitysyhtiön aiemman selvityksen mukaan eläköitymisaalto vie osaajia esimerkiksi sairaalahuoltajien, välinehuoltajien ja osastonsihteerien joukosta. Myös esimerkiksi psykologeista, sosiaalityöntekijöistä ja puheterapeuteista näyttää syntyvän niukkuutta.

Kukkonen on ohjannut opiskelijoita kliinisessä työssä, ja siitä syntyi myös yksi kimmoke lähteä nykyiseen työhön.

─ Sydäntäni lähellä on opiskelijoiden saattaminen eteenpäin polulla, jolla he kehittyvät professiossaan ja omaksuvat ammatillisen identiteettinsä, Mari Kukkonen toteaa.
─ Haluan vaikuttaa siihen, miten saamme niin terapia-alojen kuin muidenkin työvoimapulasta kärsivien alojen opiskelijat Taysin erikoisvastuualueelle jo opiskeluaikanaan ja jäämään töihin valmistuttuaan.

Vapaa-ajallaan Mari Kukkonen viihtyy kotosalla videopelien parissa sekä pienen, mutta energisen neitokakadun ja viherkasvien kanssa puuhaillen.

Valikko