”Kaikki kivet käännetään” – Yhteishankintojen tiedolla johtamisen selvitys ilmestyy ennen vuodenvaihdetta

Sisä-Suomen yhteistyöalueen yhteishankintojen tiedolla johtamiseen porautuva selvitys kokoaa yksiin kansiin yhteishankintojen tilanteen ja kehityskohteet sekä avaa konkreettisesti, miten yhteishankintoja voi kehittää hyvinvointialueiden kesken.

Selvitystä varten tehdyt haastattelut voi tiivistää lauseeseen: ”Nykyisessä taloustilanteessa kaikki kiven käännetään”. Hankinnat ja erityisesti yhteishankinnat ovat erityisen hyviä työkaluja kestävän vaikutuksen aikaansaamiseksi.

Yhteishankinta on parhaimmillaan toiminnan tarpeista lähtevää hankintojen yhdistämistä  ja hyvinvointialueiden hankintayksiköiden yhteistyötä – Sisä-Suomen tapauksessa kaikkien kolmen hyvinvointialueen kesken. Niiden määrä on viime vuosien aikana lisääntynyt merkittävästi, mutta yhteishankinnan mahdollisuuksien hyödyntämisessä on edelleen iso säästöpotentiaali.

Konkretiaa ja pelisääntöjä yhteistyöhön

Selvitys osoittaa, että tuottavuuden parantamiseksi kaikilla yhteishankintaan osallistuvilla alueilla edellyttää selvästi nykyistä paremmin yhteishankinnan roolin ja tavoitteiden selkeyttämistä sekä yhteishankintasuunnitelman konkretisointia: mitä hankitaan yhdessä ja miten uusia yhteishankinta-alueita tunnistetaan. Lisäksi tarvitaan pelisäännöt käytännön toteutuksesta, rooleista ja vastuista ja hyötyjen todentamisesta ja seurannasta. Taloudellisten hyötyjen todentamisessa pelkkä sopimusarvon muutos ei ole riittävää, vaan jatkossa on kyettävä osoittamaan hyödyt operatiiviselle tasolle saakka. Näin luodaan edellytykset myös sopimuskauden aikaiselle tehostamiselle ja seuraaville kilpailutuskierroksille.

Yhteishankintaa on hyödynnetty eniten terveydenhuollon tuotteissa, mutta sitä voitaisiin hyödyntää paljon nykyistä laajemmin myös palvelu- ja investointihankinnoissa. Yhteishankinnan hyödyntäminen vaikuttavimmin edellyttää, että yhteishankinnan merkitys ja hyöty toiminnalle ymmärretään ensin hyvinvointialueilla ja sitten yhteistyöalueen tasolla: ensin yhdenmukaistetaan toimintaa, sitten harmonisoidaan hankintoja ja lopuksi tehdään hankinta yhdessä.

Raportti toteutetaan Tays Kehitysyhtiö Oy:n toimeksiannosta ja Tarja Järvisen ja Matti Eskolan koordinoimana. Selvityksen tuloksia hyödynnetään Sisä-Suomen yhteistyöalueen hankintastrategian laadinnassa.

 

Valikko