Hoitotyön työvoiman saatavuudessa yhä haasteita, tilanne heikkenemässä edelleen

Tays Kehitysyhtiössä on päivitetty hoitotyön työvoiman saatavuuteen liittyvä raportti. Jo aiemmassa selvityksessä vuonna 2021 todettiin, että Taysin erityisvastuualueella (erva-alue) on pulaa keskeisistä hoitotyön ammattilaisista. Tilanne ei ole parantunut.

Aiemman selvityksen mukaan esimerkiksi sairaanhoitajissa on yhteensä 991 työntekijän  vajaus. Pula noudattelee valtakunnallista tilannetta, joskin jonkin verran alueellista vaihtelua erva-alueen sisällä on.

− Lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteet hoitotyön työvoiman saatavuudesta ovat samansuuntaisia, toteaa kehittämispäällikkö Niina Herttuala Tays Kehitysyhtiöstä.
− Ennusteiden mukaan hoitotyön työvoiman saatavuudessa vuoteen 2030 on ongelmia lähes kaikissa tarkastelluissa ammattinimikkeissä.

Myös hoitotyön tekijöiden eläköityminen noudattelee myös kansallista trendiä, jossa osastonhoitajat ovat prosentuaalisesti suurin eläköityvä ammattiryhmä. Lähivuosina Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueella  myös sairaanhoitajien, lähihoitajien ja bioanalyytikoiden keskuudessa eläkeiän saavuttavia on runsaasti. Päivitetyn raportin mukaan lyhyen aikavälin ennuste työvoiman saatavuudesta on jopa heikentynyt aiemmasta.

− Hoitotyön koulutusmääriä on pääsääntöisesti lisätty, mutta toisaalta esimerkiksi sairaanhoitajakoulutukseen hakijoiden määrä on laskusuunnassa, Herttuala sanoo.
− Myös rekrytoinneissa hakijamäärät ovat laskeneet.

Herttuala toteaa, että edelliseen selvitykseen verrattuna pitkän aikavälin ennusteet ovat pysyneet samoina, mutta lyhyen aikavälin indikaattorit osoittavat työvoiman saatavuuden heikentyneen. Lyhyen ajan ennusteessa käytetään esimerkiksi Ammattibarometria ja jo mainittuja rekrytointilukuja ja sairaanhoitajakoulutukseen hakeutuneiden määriä. Syitä tilanteen heikkenemiseen voi olla monenlaisia.

− Tämän selvityksen perusteella ei voida kuitenkaan sanoa, onko kyse työntekijöiden absoluuttisesta eli määrällisestä koulutetun työvoiman pulasta vai johtuuko vaje myös muista tekijöistä, kuten lisääntyneestä työvoiman kysynnästä tai vähentyneestä työvoiman tarjonnasta, kun työntekijöitä poistuu alalta.

Hoitotyön alalla sairaanhoitajien suhteellinen vajaus on Kevan toissa vuonna tekemän ennusteen mukaan edelleen suurta koko maassa vuonna 2030, ja vaje kasvaa edelleen niin määrällisesti kuin suhteellisestikin.

− Pitää kuitenkin ottaa huomioon, että luvuista puuttuvat kokonaan yksityisen sektorin tiedot, Herttuala painottaa.
− Näin ollen kokonaiskäsitystä sote-ammattilaisten tulevaisuuden määrällisistä tarpeista ei voida muodostaa.

Valikko