Hoitotyön kliininen uramalli hyödyttäisi laajasti

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittaa hoitotyön kliinisen uramallin käyttöönottoa. Uramalli selkeyttää hoitotyön ammattilaiselle, millaisia mahdollisuuksia uralla etenemisessä on. Kun organisaatio ottaa uramallin käyttöön, se auttaa rekrytoinnissa ja työntekijöiden sitouttamisessa. Positiiviset kokonaisvaikutukset näkyvät hoitotyön arjessa asiakkaille.

Kliinisen hoitotyön ura rakentuu perustutkinnon jälkeiselle lisäkoulutukselle ja työkokemukselle. Varsinaisen tutkinnon jälkeen voi edetä kliinisellä uralla suorittamalla erikoistumiskoulutuksia, ylemmän korkeakoulututkinnon tai tohtorin tutkinnon sekä hakeutumalla laajavastuisiin hoitotyön asiantuntijatehtäviin.

– Hoitotyön kliininen uramalli tukisi hoitotyön ammattilaisten kehittymistä laaja-alaisiksi asiantuntijoiksi, Tays Kehitysyhtiön kehittämispäällikkö Niina Herttuala kuvailee.
– Kun uramalli saadaan käyttöön, sillä on monia hyötyjä ammattilaiselle itselleen, asiakkaille sekä organisaatiolle. Esimerkiksi hoitotyön tekijöiden työtyytyväisyyden on  todettu kasvaneen tämän tyyppisen mallin käyttöönoton myötä.

Tays Kehitysyhtiö on yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien asiantuntijatyöryhmän kanssa valmistellut  yhtenäistä hoitotyön asiantuntijarakennetta ja kliinisen hoitotyön uramallia. STM:n mallin pohjalta työryhmä on tehnyt ehdotuksen, joka sisältää  esimerkiksi hoitotyön asiantuntijatehtävissä tarvittavia osaamis- ja koulutusvaatimuksia. Lisäksi selkeytyvät myös tehtävänkuvat. Herttuala muistuttaa, että ehdotettu malli on käyttöönotettavissa myös hyvinvointialueilla,  jos niin päätetään.

Tutustu tarkemmin STM:n kliiniseen hoitotyön malliin (s.60, kuvio 13) STM:n julkaisussa (pdf)

Valikko