Hoitotyö

Parannetaan hoito- ja hoivatyön veto- ja pitovoimia

Hoito- ja hoivatyön henkilöstön saatavuuden parantaminen osaltaan ratkaisee Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueiden hoito- ja hoivatyön henkilöstöpulaa. Tays Kehitysyhtiö on mukana kehittämässä hoito- ja hoivatyön veto- ja pitovoimia yhdessä hyvinvointialueiden ja muiden yhteistyökumppaneiden, kuten alueen ammattikorkeakoulujen (TAMK, HAMK, SeAMK) kanssa.

Hoitotyön asiantuntijuuden ja osaamisen kehittäminen

Tähtisairaala –yhteistyössä kehitetään hoitotyön asiantuntijuutta, osaamista ja toimintaa:

  • hoitotyön kliinisen sekä johtamisen urapolkumallien käyttöönotolla parannetaan veto- ja pitovoimia sekä kehitetään hoitotyön asiantuntijuutta ja toimintaa
  • asiantuntijahoitajien työ ja osaaminen
  • itsenäisten hoitajavastaanottojen nykytilanne ja kehittämistarpeet
  • rekrytoinnin sisällön kehittäminen

 

Yhteinen tietopohja päätöksenteon tueksi

Kehittämistoimenpiteiden lisäksi Kehitysyhtiö ylläpitää hoito- ja hoivatyön henkilöstön poistumaan ja saatavuuteen liittyvää tietopohjaa hyvinvointialueiden päätöksenteon tueksi. Myös alueiden hoitotyöntekijöitä kouluttavat oppilaitokset ovat hyötyneet yhteisen tietopohjan käytöstä, kun saatavilla on tiivistetty ajantasainen tieto työntekijöiden saatavuudesta ja koulutustarpeesta alueilla.

Hoitotyön koulutuksen kehittäminen

Hoitotyön koulutuksen kehittämistoimenpiteillä, kuten työelämäjaksojen ohjaajien ohjaamisosaamisen parantamisella, on vaikutettu opiskelijoiden saaman ohjauksen laatuun ja sitoutumiseen hyvinvointialueiden työntekijöiksi. Toimiva yhteistyö hyvinvointialueiden ja alueiden oppilaitosten välillä on edellytys laadukkaalle koulutukselle ja työelämäjaksojen onnistumiselle.

Ajankohtaista

Valikko