Hoitotyö

Varmistetaan hoitotyön työvoiman saatavuus 

Hoitotyön teema-alueella keskeiset kehittämiskohteet ovat hoitotyön työvoiman saatavuuden ja sitoutumisen parantaminen. Hoitotyön ammattilaisista on pulaa myös Tähtisairaala-alueella, ja Tays Kehitysyhtiö on mukana ratkaisemassa hoitajapulaa yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa.  

Ohjausosaamisen kehittäminen

Tays Kehitysyhtiö on kehittänyt yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa ohjausosaamisen lisäämisen konseptin. Jotta opiskelijat saataisiin sitoutumaan sairaanhoitopiirien työntekijöiksi, heidän kokemuksiaan käytännön harjoittelusta pyritään edelleen parantamaan. Tähän pyritään nostamalla hoitotyöntekijöiden osaamista ohjaamisessa ja opettamisessa. 

Hoitotyön uramalli ja käytäntöjen selvittäminen

Vuonna 2022 kehittämisessä keskitytään hoitotyön tekijöiden yhteisen uramallin luomiseen sekä hoitotyön tekijöiden työn rajapintojen tarkasteluun ja kehittämiseen tarpeen mukaan. Lisäksi projektiluontoisena työnä tehdään selvitystä sairaanhoitopiirien käytännöistä hoitotyön mitoituksen, varahenkilöstön käytön ja hoitotyön päivittäisjohtamisen käytännöistä. 

Yhteinen tietopohja päätöksenteon tueksi 

Kehittämistoimenpiteiden lisäksi Kehitysyhtiö ylläpitää hoitotyön henkilöstön poistumaan ja saatavuuteen liittyvää tietopohjaa sairaanhoitopiirien päätöksenteon tueksi. Myös alueiden hoitotyöntekijöitä kouluttavat oppilaitokset ovat hyötyneet yhteisen tietopohjan käytöstä, kun saatavilla on tiivistetty ajantasainen tieto hoitotyöntekijöiden saatavuudesta ja koulutustarpeesta alueilla. 

Yhteystiedot

Niina Herttuala

Niina Herttuala

Koulutuspäällikkö, hoitotyö
niina.herttuala@epshp.fi
Puh. +358 44 472 9475

Ajankohtaista

Valikko