Hankintapäällikkö Tarja Järvinen luo sillan käytännön tarpeista hankintojen toteuttamiseen

Tays Kehitysyhtiössä on aloittanut hankintojen parissa Tarja Järvinen. Järvisen tehtävät liittyvät kiinteästi hiljattain hyväksytyn Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien yhteisen hankintastrategian jalkauttamiseen. Strategian pohjalta on luotu etenemissuunnitelma, jota Järvinen alkaa vielä käytäntöön.
–Haluan olla yhteisten tavoitteiden edistäjänä ja viestinviejänä itse kilpailutukseen, jotta ammattilaisille saadaan välineet ja tuotteet, jotka tarvitaan, että toiminta on sujuvaa, Järvinen summaa roolinsa.

–Minuun voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, jotta yhteistyö saadaan hyvin käyntiin.

Ensimmäisenä sairaanhoitopiirien uudenlaista yhteistyötä aletaan kehittää gastroenterologian erikoisalan hankinnoissa. Sen jälkeen lähdetään laajentamaan toimintaa muille erikoisaloille. Yksi keskeinen asia uudessa toimintatavassa on, että kliinikoiden asiantuntemus tuodaan aiempaa kiinteämmin mukaan hankintojen suunnitteluun.

Tarja Järvisellä on vahva kokemus sairaalatyön käytännöstä ja näkemys sairaaloiden toiminnasta ja tarvittavasta välineistöstä, sillä hän on taustaltaan leikkaussali- ja anestesiahoitaja. Työuraa on kertynyt jo 25 vuoden verran, ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palveluksessa on vierähtänyt jo yli 21 vuotta.

–Ensin olin 15 vuotta leikkurissa. Sen jälkeen esimiehenä vastasin myös hankinnoista ja kilpailutuksista, Järvinen kertoo.
–Ehdin olla myös E-PSHP:n hankintakeskuksessa vuoden ennen nykyistä tehtävääni.

Järvisen työpiste säilyy Seinäjoella, mutta hän painottaa, että on nyt kaikkien kolmen sairaanhoitopiirin edustajana ja käytettävissä. Tays Kehitysyhtiön rooli hankinnoissa on auttaa sairaanhoitopiirejä löytämään yhteisiä hankintakohteita ja kehittämään hankinta-ajattelua ja -johtamista. Varsinaisen hankintojen kilpailuttamisen hoitaa Tuomi Logistiikka oy kuten tähänkin asti.

Valikko