Uudistuva ratkaisu suomalaisten tarpeisiin

Laadukkaita erikoissairaanhoidon palveluita tuottava kokonaisuus syntyy yhdeksästä sairaalasta Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa. Kaikkiaan uuden Tähtisairaalan vaikutuspiirissä asuu kolme miljoonaa suomalaista.

Tähtisairaala edustaa julkista palvelua, jonka verojalanjälki on sataprosenttisesti läpinäkyvä ja Suomessa. Suurempi kokonaisuus mahdollistaa potilaille entistäkin laadukkaamman hoidon ja henkilöstölle laajemmat urakehitysmahdollisuudet.

Tähtisairaala on julkisen erikoissairaanhoidon yhteinen projekti, joka on syntynyt väestön ja yhteiskunnan muutosten luomista tarpeista. Valmistuessaan Tähtisairaala toteuttaa tulevaisuuden valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen päämääriä.

Hankkeen taustatekijät

  • SOTE ja maakuntauudistus – edellyttävät vahvaa erikoissairaanhoidon tuottajaa, maakunnat hyötyvät saumattomista potilas- ja palveluketjuista
  • Kilpailu osaajista – tarjotaan laajat uramahdollisuudet ja mahdollisuudet kehittää osaamista, myös mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön
  • Tuottavuusvaatimusten kiristyminen – ikääntymisen, kroonisten ja elämäntapoihin liittyvien sairauksien kuormittava vaikutus palvelutuottajille ja terveysjärjestelmien rahoitukselle
  • Digitalisaatio – erikoissairaanhoidon palvelut siirtyvät enenevässä määrin kotiin, digitaaliset ratkaisut ja järjestelmät korostuvat ja niitä voidaan kehittää yhteistyössä
  • Asiakkaiden muuttuvat odotukset – asiakkaiden kasvava valinnanvapaus, kuluttajan rooli korostuu terveydenhuollossa ja hyvinvointipalveluissa
Valikko