Geneerinen urapolkumalli erityisalojen asiantuntijoille – henkilöstön osaamisen kehittäminen uudistaa koko organisaatiota

Tays Kehitysyhtiö on yhdessä hyvinvointialueiden kanssa kehittänyt ratkaisuja työvoima- ja osaajapulaan.  Vetovoiman kasvattaminen ei kuitenkaan riitä, vaan lisäksi on tärkeää, että työnantajalla on pitovoimaa. Osaamisen varmistaminen edellyttää, että työntekijät on saatava sitoutumaan ja pysymään työtehtävissään.  Tämä onnistuu vain, kun työntekijä kokee itsensä ja työnsä merkitykselliseksi. Näin syntyy myös aito halu ja motivaatio kehittyä ja kehittää osaamistaan edelleen.

Suunnitelmallisen uralla kehittymisen edellytyksenä on, että sekä työntekijä että työnantaja pitävät tärkeänä urasuunnittelua ja urasuunnitelmien viemistä käytäntöön. Yksilölle kyse on ammatillisen osaamisen kehittämisestä, ja organisaatiolle tämä on mahdollisuus tukea työntekijöiden kehittymistä. Suunnitelmallinen ja strateginen henkilöstön osaamisen kehittäminen on koko organisaatiota uudistava prosessi.

Urapolkumalli tekee työuran mahdollisuudet näkyviksi

Erityisalojen ammateissa on noin kolmasosa koko hyvinvointialueen henkilöstöstä ja heidät voidaan jakaa työtehtävien mukaan tutkimus-, toimisto- ja hallinto- sekä huoltohenkilöstöön. Työura ja uralla eteneminen on muutakin kuin johtotehtäviin siirtymistä. Se on myös oman osaamisen vahvistamista ja asiantuntijuudessa kehittymistä.

Urapolkumallien avulla voidaan tehdä näkyväksi erilaisia työuran mahdollisuuksia. Kun kilpaillaan hyvistä työntekijöistä, on entistä tärkeämpää tuoda esiin, millaisia urapolkuja on työnantajalla mahdollisuus tarjota.

Kuluneen syksyn aikana Tays Kehitysyhtiössä on kehitetty etenkin tutkimushenkilöstölle yleisempää, asiantuntijatyöhön soveltuvaa urapolkumallia. Urapolkumallissa työntekijän osaaminen kehittyy työtehtäviä syventämällä ja monipuolistamalla sekä suunnitelmallisen kouluttautumisen kautta. Yksittäisen työntekijän osaamisen kehittymistä on tärkeää jakaa sitä myös työyhteisöön ja laajempiin verkostoihin. Mallia on työstetty myös sosiaalityöntekijöille ja sosiaalityöhön soveltuvaksi.

Eritysalojen urapolkumallin on laatinut Tays Kehitysyhtiön kehityspäällikkö Kristiina Engblom-Pelkkala.

Valikko