EY:ltä selvitys yhteistyöstä

Ernst & Young Oy on tehnyt selvityksen Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien yhteistyön tiivistämisestä.

Selvityksessä tunnistettiin yhteistyöstä koituvan merkittäviä hyötyjä niin asiakkaiden, henkilöstön kuin muidenkin sidosryhmien näkökulmasta.

Keväällä 2018 tehdyssä selvityksessä todettiin, että sairaanhoitopiirit kykenevät yhdessä vastaamaan paremmin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Selvitys on kokonaisuudessaan julkistettu Tähtisairaalan verkkosivujen Suunnittelu-osion materiaalipankissa.

Valikko