Erityisalojen osaajapulaan on haettava ratkaisuja ajoissa

Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien työntekijävaje ulottuu hoitohenkilökunnan lisäksi moneen muuhunkin ammattiryhmään. Erityisaloilla paikkoja olisi esimerkiksi sosiaalityöntekijöille, psykologeille ja puheterapeuteille, ja erityisalojen hakijamäärät ovat laajemminkin selvässä laskussa.

Tays Kehitysyhtiön kehittämispäällikkö Mari Kukkonen kertoo, että erityisalojen henkilöstön saatavuutta on ryhdytty parantamaan monella rintamalla. Esimerkiksi paikkakunnan sijainti saattaa vaikuttaa vahvasti siihen, kuinka kiinnostava työpaikka on ja mitä vetovoimalle voidaan tehdä. Toimenpiteitä on mietitty eri sairaanhoitopiirien johtavien työntekijöiden kanssa ja jatkossa niitä tehdään koko hyvinvointialueiden tarpeet vastaavasti.

Kukkonen on myös rakentanut yliopistoyhteyksiä.
– Yliopiston ja sairaalan yksiköiden välisestä yhteistyöstä on hyviä kokemuksia esimerkiksi sairaalafyysikoilla tai sosiaalityöntekijöillä, ja näitä hyviä käytäntöjä kannattaa ottaa muillekin käyttöön, Kukkonen toteaa.

Osalla erikoisaloista julkinen sektori ei tule riittävän hyvin esille vaihtoehtona työelämään siirryttäessä.

– Nykyistä parempi tiedonkulku avoimista harjoittelupaikoista, sijaisuuksista, alasta yleensä ja työpaikkatilanteesta voisi tuoda hyvinvointialueet opiskelijoille esille yhtenä vaihtoehtona jo opiskeluaikana. Esimerkiksi Oulussa logopedian yliopistotoiminnan ja sairaanhoitopiirin yhteistyönä rekrytointitilaisuudet on koettu hyödyllisiksi, joten vuorovaikutusta opiskelijajärjestöjen kanssa olisi mielekästä tiivistää myös PSHP:n alueella.

Monenlaista verkostoitumista on siis vireillä ja rakenteita pystytetään eri tahoilla ja  päämäärä on selkeä. Myös osaajapoolitoiminnan laajeneminen erityisalojen työntekijöihin etenee.

– Tavoitteena on, että nyt vuorovaikutussuhteet sairaaloiden välillä vahvistuvat ja löydämme ne asiat, joissa on mielekästä tehdä yhteistyötä myös laajemmin Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan välillä, Kukkonen kiteyttää.

Valikko