Erikoislääkäreiden eläköityminen uhkaa pienten sairaaloiden palvelukykyä

Tuoreen erikoislääkäreiden koulutustarveselvityksen mukaan osalla lääketieteen erikoisaloista on jääty jälkeen koulutustarpeesta. Koulutusmäärien riittämättömyyttä pahentaa lähivuosina kiihtyvä erikoislääkäreiden eläköityminen. Tämä uhkaa lähivuosina monien sairaaloiden kykyä järjestää palveluja.

Vuoteen 2035 saakka katsovan selvitystyön on tehnyt kevään aikana Tays Kehitysyhtiön koulutuspäällikkö Johanna Rellman. Selvitystyö on tehty yliopistojen toimeksiannosta ja sen perusteella on laadittu yliopistoille ehdotus erikoistumispaikkojen määristä vuosille 2020-21.

Valtakunnallinen vuosittainen koulutustarve on noin uutta 700 erikoislääkäriä, josta Taysin erityisvastuualueen tarve on 130-140 lääkäriä. Tampereen yliopisto ja Tays-erityisvastuualueen sairaalat ovat suosittuja erikoistumispaikkoja ja kokonaisuutena vuosittain valmistuvien lääkärien määrä on alueella riittävä. Yli 30% uusista erikoislääkäreistä on yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäreitä ja näille aloille oli paljon hakijoita myös erikoislääkärikoulutuksen opinto-oikeuden ensimmäisellä hakukierroksella v. 2019-20. Koulutusta pitäisi lisätä akuuttilääketieteen, fysiatrian, keuhkosairauksien, neurologian ja radiologian erikoisaloilla sekä laboratoriolääketieteessä ja psykiatrisilla aloilla. Erikoistuvia lääkäreitä pitäisi ohjata niille aloille, joissa uhkaa tulevaisuudessa erikoislääkäripula.

Keväällä toimintansa aloittaneen, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien yhteisen Tays Kehitysyhtiön yksi tehtäväalue on koulutuksen ja opetuksen kehittäminen. Koulutustarveraportti antaa pohjaa sille, minkä alojen koulutusta tulisi erityisvastuualueella lisätä.

”Erikoislääkärikoulutuksen laajentaminen tarvelähtöisesti kaikkiin Tays Kehitysyhtiön vaikutuspiirissä oleviin sairaaloihin on yksi tavoitteistamme”, kertoo Rellman. 1.2.2020 voimaan astuneen uuden asetuksen myötä erikoislääkärikoulutusta voidaan jatkossa toteuttaa joustavammin. Ensimmäiset askeleet on jo otettu: plastiikkakirurgialla on päätetty ”koulutusvaihdoista”, jossa Taysin loppuvaiheen erikoistuva lääkäri tekee syksyllä jakson keskussairaalassa vahvistaakseen leikkauskokemustaan ja keskussairaalasta tulee alkuvaiheen erikoistuva lääkäri koulutukseen Taysiin. ”Tämä uusi koulutustusmalli onnistuu, kun teemme Tähtisairaala -kumppanuuden hengessä sairaaloiden kesken tiivistä yhteistyötä”, Rellman jatkaa.

Lisätietoja antaa Koulutuspäällikkö Johanna Rellman, johanna.rellman@pshp.fi, 040-8412282

 

Johanna Rellman

Valikko