Kova-lääkäritoiminnasta hyviä kokemuksia – malli leviää kaikkiin yliopistosairaaloihin

Taysissa vuonna 2019 aloitettu koulutusvastuulääkäri- eli kova-lääkäritoiminta on osoittautunut niin toimivaksi, että malli on nyt leviämässä kaikkiin yliopistosairaaloihin. Kova-lääkärit ovat yliopiston ja Taysin yhteistä henkilökuntaa. Heidän tehtävänsä on varmistaa, että erikoistuva lääkäri saa riittävän perehdytyksen, koulutus on suunnitelmallista ja erikoistuvan osaamista arvioidaan systemaattisesti. Käytännössä erikoistuvat lääkärit saavat kova-mallin myötä aiempaa suunnitelmallisempaa tukea ja ohjausta. Kova-lääkärin työhön on varattu 20 prosenttia työajasta, ja tehtävään kuuluu myös yhteydenpito alueen keskussairaaloiden erikoistuviin ja kouluttajiin. Taysissa toimii tällä hetkellä 28 koulutusvastuulääkäriä, ja kaksi kirurgian…
Lue lisää

Erikoislääkäreiden eläköityminen uhkaa pienten sairaaloiden palvelukykyä

Tuoreen erikoislääkäreiden koulutustarveselvityksen mukaan osalla lääketieteen erikoisaloista on jääty jälkeen koulutustarpeesta. Koulutusmäärien riittämättömyyttä pahentaa lähivuosina kiihtyvä erikoislääkäreiden eläköityminen. Tämä uhkaa lähivuosina monien sairaaloiden kykyä järjestää palveluja. Vuoteen 2035 saakka katsovan selvitystyön on tehnyt kevään aikana Tays Kehitysyhtiön koulutuspäällikkö Johanna Rellman. Selvitystyö on tehty yliopistojen toimeksiannosta ja sen perusteella on laadittu yliopistoille ehdotus erikoistumispaikkojen määristä vuosille 2020-21. Valtakunnallinen vuosittainen koulutustarve on noin uutta 700 erikoislääkäriä, josta Taysin erityisvastuualueen tarve on 130-140 lääkäriä. Tampereen yliopisto ja Tays-erityisvastuualueen sairaalat ovat suosittuja erikoistumispaikkoja ja…
Lue lisää

Tays Kehitysyhtiö Oy toiminta on käynnistynyt

Tays Kehitysyhtiö Oy perustettiin Tähtisairaala -hankkeen yhtenä tuloksena. Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien yhteisen Kehitysyhtiön toiminta on nyt käynnistynyt Matti Eskolan tultua valittua yhtiön toimitusjohtajaksi. Kesäkuun aikana sairaanhoitopiirien hallitusten käsittelyyn tulee sairaanhoitopiirien ja Kehitysyhtiön pitkäkestoinen, vuoden 2023 loppuun saakka jatkuva yhteistyösopimus. Kehitysyhtiön tavoitteena on tiivistää sairaanhoitopiirien yhteistyötä ja toiminnan kehittämistä valituissa teemoissa. Keskeinen periaate on vapaaehtoisuuteen, luottamukseen ja yhteisiin tavoitteisiin perustuva sairaanhoitopiirien ja Kehitysyhtiön kumppanuus. Kumppanuuden kehittyessä kaikki organisaatiot ja jokainen asianosainen on sitoutunut pitkäjänteiseen, syvälliseen yhteistyöhön yhteisten tavoitteiden ja…
Lue lisää

Tähtisairaalan kehitysyhtiö aloittaa toimintansa maaliskuussa 2020

Tähtisairaala-yhteistyö siirtyy Tays Kehitysyhtiö Oy:n ja Tays-erityisvastuualueen johtoryhmän vastuulle. Vuonna 2018 alkanut Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyön tiivistämisen hankevaihe päättyy maaliskuussa 2020. Hankkeen keskeisinä tuloksina ovat syntyneet toimintansa aloittava, kaikkien piirien yhteinen Tays Kehitysyhtiö Oy sekä Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien yhteiset palvelutuotannon projektit. Kehitysyhtiö aloittaa toimintansa maaliskuussa 2020. Yhtiölle tullaan nimittämään toimitusjohtaja sekä hakemaan ensisijaisesti sisäisen rekrytoinnin kautta henkilöstöä. Yhtiö aloittaa toimintansa keskittyen hankintojen, asiakaslähtöisten palvelujen sekä opetuksen ja koulutuksen kehittämiseen. Yhtiön tehtävänä on parantaa Tays-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien toiminnan vaikuttavuutta,…
Lue lisää

Tays-erityisvastuualueen yhteinen henkilöstöseminaari Seinäjoella

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien henkilöstöryhmien edustajien tapaamisia on ollut Tähtisairaala-hankkeen valmistelun aikana säännöllisesti. Lokakuussa kokoonnuttiin ensimmäisen kerran Seinäjoella. Tapaamisessa olivat mukana sekä syksyllä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajana aloittanut Tarmo Martikainen että aiemmin keväällä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajana aloittanut Seppo Ranta. Piirinjohtajat pitivät kokouksessa ajankohtauskatsauksen Tähtisairaalan valmistelusta oman sairaanhoitopiirinsä näkökulmasta. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki kertoi vieraille myös sairaanhoitopiirin historiallisesta kehityksestä. Tähtisairaalan ohjausryhmän valmistelulinjausten mukaisesti aiemmin perustettu Tays Alustayhtiö muutetaan Tays Kehitysyhtiöksi. Päätös on menossa Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien valtuustoihin joulukuussa. Tays…
Lue lisää

Tähtisairaala rakentuu kahdella linjalla

Tähtisairaalan valmistelu on syksyn aikana edennyt kahdella linjalla: Kolmen sairaanhoitopiirin yhteistyötä halutaan tiivistää yhteisen kehitysyhtiön kautta ja toisaalta Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri selvittävät kliinisen palvelutuotannon yhteistyötä. Hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 22.10. todettiin, että kehitysyhtiön ensimmäisiä tehtäviä voisivat olla hankintojen, koulutuksen ja opetuksen sekä asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen erityisvastuualueella. Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien Tähtisairaala-hankkeen yhteistyötä syventämään perustetun Tays Alustayhtiö Oy:n ehdotetaan muuttuvan Tays Kehitysyhtiö Oy:ksi ja yhtiöjärjestystä muutetaan vastaamaan vuoden 2020 alusta käynnistyvää toimintaa, jos sairaanhoitopiirien luottamuselimet hyväksyvät päätösesitykset joulukuussa. Alustahtiön hallituksen…
Lue lisää

Sairaanhoitopiirit valmistelevat alustayhtiöstä Tähtisairaalan kehitysyhtiötä

Alustayhtiön muuttaminen Tähtisairaalan kehitysyhtiöksi ja kolmen sairaanhoitopiirin yhteisen yhtiön tarvitsemien suunnitelmien ja sopimusten valmistelu keskusteluttivat tiistaina 26.8. kokoontuneita Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien edustajia. Sairaanhoitopiirien hallitusten, henkilöstöedustajien sekä viranhaltijajohdon muodostama ohjausryhmä kävi läpi toimintasuunnitelmaa, osakassopimusta sekä yhtiöjärjestykseen tarvittavia muutoksia ennen kuin yhteinen kehittämistoiminta voidaan aloittaa. Nyt valmisteilla olevalla kehitysyhtiöllä ei olisi yhteistä kliinistä palvelutuotantoa. Yhtiö tuottaisi kehittämispalveluita sairaanhoitopiirien välisten puite- ja palvelusopimusten ja liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. Liiketoimintasuunnitelmaa valmistellaan syksyn aikana ja sitä käsitellään sairaanhoitopiireissä loppusyksystä. Ohjausryhmässä keskusteltiin vilkkaasti muun muassa kehitysyhtiön…
Lue lisää
Valikko