EY:ltä selvitys yhteistyöstä

Ernst & Young Oy on tehnyt selvityksen Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien yhteistyön tiivistämisestä. Selvityksessä tunnistettiin yhteistyöstä koituvan merkittäviä hyötyjä niin asiakkaiden, henkilöstön kuin muidenkin sidosryhmien näkökulmasta. Keväällä 2018 tehdyssä selvityksessä todettiin, että sairaanhoitopiirit kykenevät yhdessä vastaamaan paremmin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Selvitys on kokonaisuudessaan julkistettu Tähtisairaalan verkkosivujen Suunnittelu-osion materiaalipankissa.
Lue lisää

Kuntapäättäjille informaatiota

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyön tiivistämishanketta on esitelty kuntapäättäjille. Keskeisessä osassa esittelyssä olivat hankkeen keskeiset tavoitteet, ”tiekartta” ja aikataulu. Kuntapäättäjille suunnattu esitysmateriaali on kokonaisuudessaan julki Tähtisairaalan verkkosivun Suunnittelu-osion materiaalipankissa.
Lue lisää

Etelä-Pohjanmaa mukaan Tays Alustayhtiöön

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi kokouksessaan 10. kesäkuuta osakkuuden Tays Alustayhtiö Oy:ssä eli niin kutsutussa Tähtisairaalassa. Alustayhtiö roolitetaan syksyllä uudestaan erityiseksi kehittämispalveluiden yhtiöksi. ”Tämä yhteistyö yhtiömuodossa on uutta meille kolmelle sairaanhoitopiirille. Voimme nyt suunnitella yhteisten kehittämistoimintojen tuottamista ja edelleen kehittämistä kokonaan uudella tavalla. Kun mukana on kolme sairaanhoitopiiriä ja yhdeksän sairaalaa, olemme yhdessä kehittämisessä vahvempia”, sanoo projektipäällikkö Päivi Leikkola Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä. Henkilöstö halutaan osallistaa vahvasti mukaan kehittämisyhteistyön suunnitteluun. ”Olemme kuulleet henkilöstöä syksystä lähtien ja olemme jatkossakin tiivissä vuorovaikutuksessa, jotta saamme henkilöstön…
Lue lisää
Valikko