Asiantuntijahoitajamalli tarjoaa hyvinvointialueille keinoja hoitotyön kehittämiselle

Tays Kehitysyhtiö on selvittänyt yhdessä hyvinvointialueiden kanssa Sisä-Suomen yhteistyöalueen kliinisen hoitotyön asiantuntijarakenteita ja työnjaon nykytilaa ja laatinut toimenpidesuoritukset asiantuntijahoitajamallin kehittämiselle.

Selvityksen on laatinut  hyvinvointialueiden toimeksiannosta kehityspäällikkö Heli Tunturi-Kemppainen.

Hoitajavastaanotot ovat olleet jo käytössä eri hyvinvointialueilla, ja niiden käytön laajentamista on pidetty yhtenä keinona hoitotyön kehittämiselle ja henkilöstön työpanoksen tehokkaimmalle käytölle. Hoitotyön ammatillisella urapolulla tarvitaan aiempaa vastuullisempia tehtäviä, jotka samalla tarjoavat kehityshaluisille hoitotyön ammattilaisille konkreettisen mahdollisuuden tehdä haastavampaa työtä. Tämä parantaa myös veto- ja pitovoimaa hoitotyössä.

Kehitysyhtiön selvityksen mukaan alueilla on jo joukko itsenäisiä hoitajavastaanottoja, joiden osana työnjakoa on voitu kehittää. Myös potilaat ovat ottaneet toiminnan varsin hyvin vastaan.  Nykyinen toiminta ei ole kuitenkaan yhdenmukaisesti määriteltyä, vaan esimerkiksi toimenkuvat ja osaamisvaatimukset vaihtelevat. Selvä löydös on myös, että asiantuntijahoitajamallia kannattaa kehittää tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueiden ja oppilaitosten kesken.

Selvityksessä esille nostettuja suosituksia ovat esimerkiksi

  • Kliinisen asiantuntijahoitajamallin aktiivinen käyttöönotto Sisä-Suomen yhteistyöalueella
  • Tehtävänkuvien selkeä kirjaaminen ja yhtenäiset konsultaatiokäytänteet
  • Mahdollisuus osaamisen kehittämiseen ja verkostoituminen sekä yhteistyö YTA-alueen vastaavien asiantuntijoiden kanssa, vertaistuki ja vertaisoppiminen.
  • Vastaanottojen sisällön ja käynnin vaikuttavuuden tarkasteleminen
  • Työn sisältöjen suunnittelussa on otettava huomioon, että asiantuntijatehtävissä kouluttautuminen ja näyttöön perustuvan hoitotyön toteuttaminen vaatii jatkuvaa opiskelua.
  • Kliinisesti erikoistuneiden hoitajien laajavastuinen kouluttaminen koko Sisä-Suomen yhteistyöalueelle
  •  Työnantajaorganisaatioiden tarpeita vastaava oppilaitosyhteistyö
Valikko