Asiakaslähtöisyyden osaamisen kehittämismalli tukemaan palveluiden kehittämistä

Asiakaslähtöisellä kehittämisellä palveluista saadaan laadukkaampia, sujuvampia ja kustannustehokkaampia. Lisäksi asiakkaiden luottamus palveluihin kasvaa.

Siksi Tähtisairaala-yhteistyössä on edistetty hyvinvointialueiden yhteistä asiakaslähtöistä toimintakulttuuria rakentamalla yhteinen Asiakaslähtöisyyden osaamisen kehittämismalli. Kyseessä on opas, joka tukee osaamisen kehittämistä sekä ajattelun ja toiminnan muutosta läpi organisaation aina aloittelijasta asiantuntijaan. Kehittämismalli on saatavilla Tays Kehitysyhtiöstä ja se toimitetaan myöhemmin hyvinvointialueiden käyttöön.

Kehittämismalli pitää sisällään viisi asiakaslähtöisyyteen liittyvää teemaa, esimerkiksi kohtaaminen ja vuorovaikutus ja esihenkilön ja johdon rooli asiakaslähtöisyyden kehittämisessä.  Jokaiselle teemalle on määritelty tavoitteet kahdelle tai kolmelle eri osaamisen tasolle.

– Malli toimii työkaluna asiakaslähtöisyyden osaamisen kehittämiseen hyvinvointialueilla, kertoo kehittämispäällikkö Sirpa Vallittu-Corell.
– Sitä voidaan hyödyntää organisaation kaikilla tasoilla, esimerkiksi konkreettisen koulutustarjottimen luomiseen, pohjana oman tai tiimin kehittämisosaamisen rakentamiseen tai vaikkapa perehdyttämisen tukena.

Asiakaslähtöisyyden osaamisen kehittämismallin pohjana toimii vuonna 2021 laadittu Taysin erityisvastuualueen asiakaslähtöisyyden koulutuskonsepti. Syksyllä 2022 aloitettiin tuon konseptin vieminen käytännöllisempään muotoon niin, että kaikki hyvinvointialueiden työntekijät voisivat sitä omassa työssään ja roolissaan hyödyntää. Malli on rakennettu ensisijaisesti Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueiden käyttöön, mutta materiaali sopii myös muille hyvinvointialueille.

Kehittämismallin rakentamisessa on ollut mukana eri asiantuntijoita erikoissairaanhoidon koulutusyksiköistä ja asiakaskokemuksen kehittämisestä sekä esihenkilötehtävissä työskenteleviä. Kehittämismallia voidaan kehittää edelleen siitä käytännössä saatujen kokemuksen perusteella, jotta se vastaisi toimintaympäristön muutoksiin ja tukisi yhä paremmin asiakaskokemuksen parantamista.

Valikko